Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

ŠKOLA SEBEORIENTACE S KOŇMI

Každou sobotu od 13.30 – 16.30 – skupinová výuka s koňmi pro děti i dospělé.

ŠKOLA SEBEORIENTACE S KOŇMI

Smysluplný život můžeme žít pouze v souladu se svým tělem.

Pojďme se učit od koní o těle, o pocitech o našem nastavení a vyzařování. Objevujme inteligenci těla a ženské kvality.


Tato škola je pro jezdkyně i pouhé milovnice koní, není pro jezdce, kteří jsou zaměřeni na výkon a ocenění z venku. Budeme se učit vnímat tělo a jeho impulzy, protože náš Nervový Systém je nadřazený všem ostatním systémům v těle.

Doporučuji pro všechny, co milují koně a chtějí se od nich učit:

 • jak pracovat se stresem a emocemi,
 • co je osobní prostor,
 • jakým jazykem mluví náš nervový systém,
 • jak vnímat své tělo a jeho impulzy,
 • jak si vážit sám sebe

Koně nám ukazují, co dělá náš Nervový Systém. NS řídí všechny ostatní systémy v těle.


Koně, kteří žijí volně ve stádě (nejsou zavřeni a izolováni v boxech), jsou propojeni se svým prostředím mají vyšší a harmoničtější vibrace než většina lidí. Jelikož patříme mezi savce, náš nervový systém se automaticky ladí na vibrace stáda (skupiny) ve kterém se pohybujeme. Úroveň stresu ve společnosti je alarmující a je třeba se naučit techniky na uvolňování stesu z těla.
 • Psychicky a fyzicky zdraví koně mají vyšší vibrace než většina lidí.
 • Vyšší energetické pole stáda dokáže pozvednout nižší a chaotické vibrace jedince.
 • Vstoupením do prostoru spokojeného stáda koní se zvyšují a harmonizují i naše vibrace. Žijí v přítomnosti a nezadržují v sobě tolik emoce,  jako my lidé. V jejich přítomnosti se mohou uvolňovat naše emoční bloky.
 • Energetické pole našeho srdce vyzařuje do vzdálenosti 1 m a pole koňského srdce cca 5 m, jak dokazuje i kvantová fyzika.

Postupně se budeme učit:

 • co je náš bezpečný prostor
 • kde jsou naše hranice
 • jak být ve svém těle a vnímat tělem
 • jak zlidnit sebe a pomocí rezonance i koně
 • jak navazovat kontakt a utvářet vztah skrze srdce (nejen s koněm).
 • jak být v přítomnosti, bez očekávání a tlaku – mindfulnes skrze koně

Doporučuji pro všechny, co mají problém se sebevyjádřením, s úzkostí, s rozhodováním, s udržením si osobního prostoru…

Cena: za lekci- 250,- (5 lekcí / 1000,-Kč.)

Studentkám nabízím výuku výměnou za práci v areálu (jedna lekce- 2 hod. práce v areálu). Koho více zajímají videa ze světa koní- přidejte se do mé skupiny: EQ Horsewomanship

! Vím, jak lákavé jsou rychlé praktiky a ,‚rychlá řešení‘. Skutečné uzdravení nepochází z nějaké techniky dýchání, poklepávání nebo třesení. Přichází organicky, když se učíme naslouchat základním, autonomním, biologickým funkcím v našem systému. Protože pokud je neslyšíme a necítíme, nejsme spojeni sami se sebou. A pokud nejsme propojeni sami se sebou, je velmi obtížné sledovat uvězněné stresory v našem těle a umožnit jim, aby se uvolnily.

Toto se budeme postupně učit:Pokud se chcete zapsat do ŠKOLY s koňmi, vyplňte prosím tento formulář a zaplaťte uvedenou částku na číslo účtu: 4326386001/5500 s dodatkem škola EQ. (Pokud potřebujete více informací nebo chcete dát tuto výuku jako dárek, zavolejte mi na mobil: 603 194 700.)

ŠKOLA EQ

Rozvíjení EQ (emoční inteligence) za pomocí koní a moderní neurovědy nám dává možnost pojmenovávat co se děje v průběhu navazování kontaktu s druhou bytostí. Žijeme příliš v hlavě, ale vztahy prožíváme emočně. Pro navazování vztahů se potřebujeme cítit bezpečně sami v sobě. Snažit se uvolnit koně a pomáhat mu, aby se cítil jistější, není možné bez zvládnutí svých vnitřních obav a strachů. Nastavení naší mysli i naše vibrace mají obrovský vliv. Při těchto setkáních věnujeme pozornost svému tělu, nasloucháme pocitům, vnitřním signálům i vnějším projevům. Je třeba najít svůj střed- své těžiště a svůj klid. Z tohoto místa pak můžeme tvořit opravdový vztah.

Mám velmi otevřený přístup ke způsobům i variacím setkání s koňmi, proto se nebojte mě oslovit se svými individuálními potřebami… (pište na email: corazon.os@seznam.cz).

Tělo řídí naše vztahy…


Autonomní nervový systém (ANS) je jeden z největších systémů v našem těle, který řídí všechny ostatní systémy (i náš vztah k našemu prostředí), je „hlavním klíčem“ k hlubokému zdraví a léčení.

Další možnosti (sebepoznávacích) setkání s koňmi najdete zde.

Jelikož jsme ztratili citlivost k tělu a jeho potřebám, používám při výuce také moderní techniku, – Inner Balance senzor, který měří HRV. Ukazuje nám co se dějev našem nervovém systému a zaznamenává míru stresu v těle. Je to nejnovější nástrojem pro snížení stresu od HeartMath, přední světové společnosti v oblasti výzkumu a léčení stresu. Tento senzor nám pomáhá převzít zodpovědnost za svůj vlastní pocit pohody či stresu. Učí nás vnímat rozdíl, jemné signály těla, kdy se již dostáváme do stresu.

(více výzkum: HearthMath Institute, Cardiac Coherence is the Source of our Inner Power.   https://coachingconcaballosnp.com/en/cardiac-coherence-the-inner-power-horses-reveal-to-us/  )


Výukový program je rozdělen na dva bloky

obsahuje on line výuku i praktické setkání s koňmi. Setkání jsou založená na psycho-somatickém přístupu, emočním vnímání a moderní neurovědě. 

I. blok

 1. LEKCE on line kurz – Jak tvořit emoční vztah – základní informace z psychologie a neurovědy. Co ovlivňuje tvorbu našich vztahů (mapa prostoru ve kterém se budeme s koňmi pohybovat).
 2. LEKCE individuální setkání – je o vibracích, rezonanci, našem vyzařování a umění zklidnění sevypnutí. Pomocí dechu a vibrací se naučíte zharmonizovat a naladit na své tělo. Z hlavy do těla se dostáváme přes dech. Vnímání hladiny stresu v těle pomocí senzoru – Inner Balance.
 3. LEKCE individuální setkání – se svými hranicemi – vnější i vnitřní práce na uvědomování si vlastních hranic, jejich udržení a ochrany. Nalezení bezpečného místa venku i uvnitř. Jak být v kontaktu s druhým a současně zůstávat v kontaktu se sebou. Praxe s koněm. Zvědomování toho, jak vstupujeme do kontaktu s druhými, jak z něj vystupujeme a co prožíváme během interakcí se svým okolím.
 4. LEKCE individuální setkání – pro všechny vztahy v našem životě je nejdůležitější náš prvotní vztah s tím, kdo o nás pečoval- nejčastěji matka. Za pomocí koně se podíváme na toto první propojení a tzv. bonding. Budeme ho navazovat s koněm. Jaký používáme vztahový vzorec a jak se objevuje ve vztazích (i partnerských).
 5. LEKCE individuální setkáníbonding s koněm – jak moc dokážu ve vztahu důvěřovat? Jak na tom pracovat a jak rozvíjet svůj pocit bezpečí.

 • Individuální setkání (2-3hod) probíhají v centru Corazon, dle vašich časových možností.
 • Probíhají venku s koňmi (za deště se nekonají.) Při větším zájmu je mohu uzpůsobit na celodenní kurz, dle vašich preferencí.
 • Je možné využít i pobyt v některém domečku, za sníženou cenu.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_4211-1024x683.jpg.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 371801432_862298962289195_4837986893563906622_n-1024x768.jpg.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_4208-1024x683.jpg.

II. blok

 1. LEKCE on line kurz – DECH A STRES – Propojení s dechem. Jak dýcháme, jak se cítíme je základem komunikace (nejen) mezi koněm a člověkem. Klidný dech je obrazem klidného ducha. Ženy jsou emocionální, vnímají svým tělem. V těle je tma, nevidíme jen tušíme, co nám tělo a smysly chtějí sdělit. Pomocí dechu a somatic movement obrátíme pozornost ještě více dovnitř, do sebe.
 2. LEKCE individuální setkání Se svou energií a silou (i slabostí) – cílem tohoto setkání bude nacítění a obnovení vlastního energetického pole. Praxe s koněm – ,,napojení“ – získání vzájemné důvěry a pocitu bezpečí. Zaměříme pozornost do svého těžiště. V břiše je naše centrum označované jako HARA. Umět se správně vycentrovat a uzemnit je důležitým prvkem v práci s koňmi -„rozum řídí, břicho míní“.
 3. LEKCE individuální setkání s autoritou – Kůň symbolizuje (mimo jiné) autoritu a je důležité umět se s ní vyrovnat. Zvláště jako ženy s tím máme problém, snažíme se zavděčit. Praxe s koněm. Jak zůstat pozorností sám u sebe při kontaktu s autoritou. Zůstat ve svém středu, své ose.
 4. LEKCE individuální setkání se strachem- Kůň nám ukáže, jak přijmout svůj strach, prožít jej v těle, dát mu pozornost a propustit jej. Citlivý přístup sám k sobě umožňuje přijímat své strachy. Naučíme se několik technik na zklidnění a seberegulaci (tzv. umění sebeobejmutí).
 5. LEKCE individuální setkání S bytostí koně a s pokorou – meditace na pastvině s koňmi s hlavou u země. Člověk je vůči koni v pozici dravce. Všichni dravci mají oči uložené vepředu lebky, aby se při lovu mohli soustředit pouze na svou kořist, (zúžené vnímání). Na rozdíl od koní, kteří mají oči po stranách lebky, aby měli co největší úhel rozhledu, (rozšířené vnímání). Zkusíme společně spojit tyto dva pohledy na svět. Vidět svět i koňskýma očima. Snížit se k zemi a setkat se s koněm ve výšce očí. Dáme prostor tomu, co přijde samo.
 6. LEKCE individuální setkání s vědomým dotekem- Magické odpoledne plné hudby, vůní a masáží. Vyzkoušíte si různé způsoby masáží koní.

Po vytvoření svého bezpečného prostoru je možné se dotknout hlubších témat a zpracovávat je. Spolupracuji s několika ženami, kterým věřím a sama využívám jejich terapeutické schopnosti. Doporučuji Pavlu Kelnarovou a její konstelace na zvědomění našeho propojení tělo – mysl – duše.


Centrum Corazon tvořím se ženami v ženském duchu. Je pod skálou, jeho součástí jsou různá utajená zákoutí, divoká zahrada, stromy i pastvina. Je to místo pro zklidnění a uvolnění, podporuje nás v rozvíjení citlivosti. Před a po setkání je možné zůstat v tomto prostoru a nechat nové prožitky doznít. (Pokud je pro někoho cena za školu EQ příliš vysoká, je možné se domluvit na výměně za pomoc s prácí v areálu.)

Co nás koně učí

Jednat vždy pozitivně – „já to dokážu“.
Poznávat se, být stále lepším a věřit sám v sebe, mít respekt k nim i k sobě.
Mít odvahu převzít velení, stát si za svým a znát své hranice.
Pochopit a vychovat nejdříve sebe a pak koně.
Soustředit se na to, co chceme, a být přitom uvolněný.
Být klidný a přitom více otevřený a vnímavý, kontaktují nás s naším podvědomím.

Přijmout zodpovědný postoj – „za všechno si můžeme sami“.
Postoj k sobě samému se odráží v postoji ke koni – jsem připraven přijmout odpovědnost a moc?
Učit se ze svých chyb – co chceme vypěstovat u koně, musíme nejdříve vypěstovat v sobě.
Umění rozhodovat se: budeme ho vést – následovat – nebo raději uhněme z cesty.
„Kůň představuje divokost a volnost, které se sami bojíme,k níž bychom se nikdy neodvážili přiblížit.“


EQ – EMOČNÍ INTELIGENCE

Co jsou vlastně emoce?

Díky naší kultuře a systému byly zameteny pod koberec a emoce jsou vlastně nic. Je to výhodnější, protože emocionálně inteligentní lidé se nedají manipulovat.

Většina lidí věří, traumatická reakce je emocionální reakce. Pleteme si traumatickou reakci s emocionalitou. Pokud se necítíme bezpečně emoce se vypínají. Emoce jsou energeticky náročné.

Traumatická reakce je instinktivní, zajišťuje přežití, šetří energii.

Pokud necítíme, jak se koně cítí, nemáme empatii, koně se vypnou a zacyklí se v traumatických reakcích.

Vystrašení, rozzlobení nebo agresivní koně nejsou emocionální !!! – mají traumatickou reakci.

 • Všechny pocity a myšlenky se zablokují. Vedení přebírá ještěří mozek starý 240 milionů let.
 • Mozek registruje ohrožení a nyní existují pouze čtyři možné reakce:

BOJ – ÚTĚK – PODLÉZÁNÍ – ZAMRZNUTÍ ……. pak už následuje kolaps.

Když se mozek a nervový systém koně cítí bezpečně, pohodlně a sebevědomě, všechny traumatické reakce se vypnou. Mozek tak může postoupit výše – do limbického systému (Limbický systém je zodpovědný za EMOCE, VĚDOMÝ POHYB a TVORBU PAMĚTI.

Je to největší část mozku koně a je vyvinutější než u člověka. Pojďme se učit od nich co to znamená cítit….


Práce ze země – vnímání energie

Koně chovaní volně ve stádě mají přirozeně vyšší vibrace než člověk. Žijí ve stavu klidu a harmonie. Bohužel ti chovaní v boxech tak šťastní nejsou (v izolaci a ve vězení nemůžou být v harmonii).

Nedávné studie provedené Ústavem srdce-matematiky poskytují vodítko k vysvětlení obousměrného ′′léčení ′′, které nastává, když jsme blízko koní.

Podle výzkumníků má srdce elektromagnetické pole větší než mozek: magnetometr dokáže měřit energetické pole srdce, které vyzařuje od 2,4 metru do 3 metrů kolem lidského těla.

I když je to jistě významné, možná působivější než elektromagnetické pole promítané srdcem koně je pětkrát větší než lidské bytosti (představte si elektromagnetickou kouli kolem koně) a může ovlivnit přímo do našeho vlastního srdečního tepu.

Koně také pravděpodobně budou mít to, co věda označila jako „koherentní ′′ srdeční frekvence (vzorec srdeční frekvence), což vysvětluje, proč se můžeme cítit lépe, když jsme jim blízko. Studie zjistily, že souvislý srdeční vzor neboli HRV je pevným měřítkem pohody a souladu s emocionálními stavy klidu a radosti-tedy takové vzory vykazujeme, když cítíme pozitivní emoce.

Soudržný vzor srdce naznačuje systém, který se dokáže velmi efektivně zotavit a přizpůsobit se stresovým situacím. Mnohokrát stačí být v přítomnosti koní, abychom cítili pocit pohody a klidu.

Výzkumy ve skutečnosti ukazují, že lidé zažívají mnoho fyziologických přínosů interakcí s koňmi, včetně nižšího krevního tlaku a srdečního tepu, vyšší beta-endorfinů (neurotransmitery působící jako potlačující bolesti), snížení hladiny stresu, snížení pocitů hněvu, nepřátelství, napětí a úzkosti, lepší sociální práce; a větší pocity sebeúčinnost.

Proto už pobyt v blízkosti koní nás může harmonizovat, uklidňovat i léčit.

Při výcviku ve volnosti se musíme umět uklidnit a spojit se svým energetickým polem. Napojit se na své vnitřní smysly a začít vnímat jako kůň. Základem pro zklidnění je uvědomit si naše 3 hlavní energetická centra: Hlavu – srdce – břicho a propojit je. K propojení dochází přes dech a vizualizaci. Bez tohoto zklidnění a harmonizace nejsme schopni opravdu vnímat.

V běžném životě musí být naše vědomí odpojeno od našeho energetického těla, abychom mohli plnit své úkoly. Jinak by jsme byli příliš přecitlivělí na své okolí a nedokázali se na nic soustředit. Vadila by nám třeba energie člověka vedle nás, hluk a vůně města, …

Přes tento centrální kanál se pak dokážeme propojit se zemí a nebem. Dokážeme pak vnímat a cítit přes své energetické tělo a můžeme začít komunikovat s koněm na jeho úrovni.

Elektromagnetické pole člověka: Každá bytost vyzařuje dnes už měřitelnou energii. Níže jsou zobrazena grafická znázornění vyzařování člověka a koně

Více o energiích na mých stránkách masazekoni.cz