Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Podporují nás

Děkujeme obci Velký Týnec za poskytnutí dotace na provoz táborů pro rok 2020 / 2021/ 2022.

Díky získané dotaci jsme nemuseli zvedat jejich cenu.

Znak obce Velký Týnec

Děkujeme obci Velký Týnec za poskytnutí dotace pro rok 2019.

Získanou dotaci 30.000Kč jsme použily na platy vedoucích táborů. Díky tomu se nám podařilo zachovat stejnou cenu táborů, jako v předchozích letech. Děkujeme.


Děkuji několika mužům za finanční dar na koupi dalšího malo- traktoru. Moc si vážím pomoci od M. Kočího , P. Muchy, Šárky Marxové a ostatních žen a dětí, které mi tu pomáhají. Děkuji za vaši pomoc.