Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

O koni

Způsob práce s koňmi, kterou předávám, jsem si dovolila nazvat 

 ,,VĚDOMÁ PRÁCE S KOŇMI „

– učíme se vnímat sebe i koně na více úrovních – fyzické – emocionální – energetické

 

Po letech práce s koňmi a lidmi, jsem začala propojovat  odborné znalosti s citem a intuicí (vyšším vedením).  Myslím, na to co dělám a zároveň vnímám své tělo  a pocity. – Zdá se to jednoduché, bohužel  naše pocity jsme se už v dětství museli naučit potlačovat. Stali jsme se tak necitliví a nedůvěřiví k tomu, co cítíme a prožíváme. Tím, že  se ( za pomocí koně) naučíme obrátit dovnitř sebe navyšujeme naše vědomí, máme větší možnost se rozvinout a získat nové schopnosti.

Principy ,,vědomé práce“ s koňmi mi pomohly zorientovat se v životě. Jakmile jsem se naučila používat tyto principy u koní, začala jsem je používat i u sebe. Začala jsem víc cítit, vážit si sama sebe. Začala jsem vnímat své hranice a chránit  je. Postupnou změnou přístupu ke koním jsem přirozeně začala měnit i přístup sama k sobě. Jsem si více vědoma svých fyzických omezení, strachů i nedostatků, které dokážu přijímat a mám chuť pracovat na svém rozvoji. Vím, že moje omezení vytvářejí omezení na koni i pro můj život.


 PRINCIPY VĚDOMÉ PRÁCE  jsem pro zjednodušení rozdělila na 4  hlavní pilíře: ( jsou shodné pro koně člověka)

  Hranice    –  Uvolnění   –      Narovnání se     –     Sebrání (Vznešenost)


1. HRANICE – POCIT BEZPEČÍ

Hranice (naše osobní bublina) Naše hranice jsou (už od dětství) neustále překračovány, proto je skoro nevnímáme. Je třeba znát a respektovat své hranice, jen tak se můžeme cítit bezpečně. Díky koním si je můžeme znovu uvědomovat. Když se naučíte vnímat a respektovat prostor, který váš kůň potřebuje, bude se učit velmi rychle a vy s ním.

elektromagnetické pole člověka
  • jsou vyjádřením osobního prostoru: – kde se cítíme bezpečně, kde jsme spojeni se sebou a můžeme vnímat ostatní. Nestačí je určit, musí se stále udržovat. Stále se mění a vyvíjí – podle naší sebedůvěry a citlivosti. Když jsou moc pevné, způsobují izolaci. (Ohrada je hranice.)
  • jsou vyjádřením respektu a bezpečí.  Jsou vnitřní i vnější. Pro získání a udržování hranic je důležité vědomí vlastního těla. Každý má jiné potřeby pro svůj prostor. Zvířata je řeší každý den, stejně jako my.
  • Prostor je místo, kde začíná vztah.

2. UVOLNĚNÍ

  •  Svým uvolněným postojem uvolním koně. Jestliže nejsem uvolněná, kůň se v mojí přítomnosti nemůže uvolnit.  Všichni mistři, (v jakémkoliv oboru) jsou uvolnění – protože znají své hranice.
  • Uvolnění znamená mám se ráda, pluji na své vlně.
  • Je to stav jako např. po masáži, kraniosakrální, nebo jiné uvolňující terapii či rozjímání, kdy naše vědomí pluje prostorem a je schopno opravdu vnímat věci kolem (mysl nic nehodnotí). Přestáváte tlačit realitu svým směrem a dokážete ji přijímat takovou, jaká je a učit se z ní.  Abyste tento stav zažili, je dobré si zajít občas na masáž, ponořit se do svého vnitřního prostoru, věnovat sám sobě čas.
  • V tomto stavu se naučíte koně opravdu vnímat – přes sebe , obrátit se dovnitř.
  • Odborněji tzn. – lépe se napojit na svůj limbický systém (emoce).  Koně jej u člověka velice dobře vnímají. Limbické systémy všech savců jsou velmi podobné. Ovlivňují naše dýchání, napětí svalů, rytmus srdce, atp. 

Upozornění: Při opravdovém uvolňování začnou vyplouvat na povrch vaše obavy a strachy. Je důležité být na ně připraven a začít je zpracovávat. Většinou se váží k dětství, kdy jsme neměli šanci je řešit. (To, že se bojíte koně, může znamenat, že se bojíte např. autority, síly, rychlosti, nedorozumění, odmítnutí.

  • Jeden ze způsobů, jak se naučit vnímat uvolnění,  je učit se masírovat a jít na masáž.
  • Proto jsme pro vás natočili video masáží koní.

Abychom se dokázali uvolnit, musíme se cítit bezpečně.  Pro získání tohoto pocitu si musíme uvědomovat své:


Stránka není dokončena,připravuje   se….