Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Změna postoje – MATRIXU

– znamená obrovskou změnu na všech úrovních ( tělesné, duševní, vztahové, pracovní,..)

  – proto nejde rychle, někdy bolí a mění celé naše životy.

Náš postoj ukazuje jak na tom jsme. Náš život ovládají naše strachy a zranění.

Držení těla je u každého jiné, je ovlivněno prostředím, výchovou, úrovni vědomí generace, která vychovává tu následující. Žijeme stále víc a víc v hlavě a odpojujeme se od těla. Mění se tím naše těžiště, hlava přejímá vedení a jde první. Pohyb má vycházet z pánve a hlava má následovat. Centrum moudrosti a naše těžiště je v hara- středu- core -ale my jsme zůstali uvězněni v hlavě. Cílem cvičení bude přenést těžiště a vědomí z hlavy do středu – z intelektuála do bojovníka či tanečníka.

Změna postoje je možná jen díky pochopení a porozumění sám sobě. Tím může začít změna celé osobnosti.

Tato změna však musí probíhat v kontextu života, jinak to vzdáme. Tělo je úžasný nástroj s mnoha funkcemi, které teprve objevujeme.

Pro ženy je důležité začít oblastí pánve a naučit se uvolňovat tělo v relaxující pozici ve spojení se zemí. Náš systém je chytrý, ale je třeba ho aktualizovat. Čím více rozumím sobě, tím lépe zjistím, co jsou mé skutečné potřeby a jakým způsobem je mám naplňovat. Nikdy nebudeme šťastni, pokud nebudeme realizovat sami sebe, své dary a talenty.

Objevujme, kdo jsme a žijme to.


                  Já jsem ve svém životě došla do bodu, kdy mě celé tělo bolelo, nechtělo se už hýbat ani cvičit žádné zaručené metody na narovnání či uvolnění. Chtělo, abych ho začala poslouchat. Pohybu mělo za celý den dost, ale mělo špatné držení, které mi způsobovalo bolesti.

Vím, že většina žen (co se stará o koně) to má díky náročné fyzické práci podobně.

V lekcích, které učím jsem propojila 3 somatické techniky, které nám pomáhají rozvíjet se, vystupovat z našich špatných vzorců  a nabízejí nové- funkčnější řešení. Vyzkoušela jsem moře věcí a terapií, nejvíce mi však pomáhají ty somatické. Vybrala jsem pro Vás jednoduchá cvičení, které se dají dělat v posteli. Ráno se tím probouzím a dostávám do těla, večer pozoruji jaký vliv měl ten den na mé tělo, co se s ním stalo, kde se stáhlo, odpojilo nebo rozpojilo. Už nesleduji filmy,  víc mě baví sledovat vlastní tělo a emoční film, který se v něm odehrává. Je plný překvapení, pochopení nových souvislostí a zajímavých zvratů. Nejlepší je nadhled i vhled, který tím získávám.  Somatika  a vědomý pohyb jsou úžasné a jejich účinnost je nekonečná.

Proto sdílím stručně principy 3 terapií, jež jsou zaměřené na tělo i duši a jejichž dosah je obrovský, jelikož nás opravdu nutí měnit postoj na všech úrovních. Já je doplňuji ještě s uvolňováním pomocí přístroje Matrix stim, či magneto terapií, takže propojování s tělem je příjemnější, k uvolnění zablokovaných částí těla dochází rychleji a s menší námahou.


1. FELDENKRAISOVA METODA

Moshé Feldenkrais  sestavil metodiku, která nás dokáže vynést z bludného kruhu představ, které jsme si o sobě vytvořily. Můžeme se naučit spojovat se svým tělem mnoha způsoby, toto je jeden ze somatických přístupů, který můžeme praktikovat sami bez terapeuta.

 • Začít vnímat své tělo nebývá zpočátku  příjemné, je to díky tomu, že jsme byli naučeni neposlouchat ho, překračovat jeho možnosti odpojovat se od něj.
 • Nevnímáme jeho přirozené potřeby pohybu, dýchání, odpočinku….Je potřeba se s tímto systémem znovu spojit, aktivovat ho a respektovat.
 • Jednáme  v souladu s obrazem, který si sami o sobě uděláme. Chodím, mluvím, sedím, miluji se, jen tak, jak sám sebe vnímám. Tento obraz sebe je  zděděný, tvořený výchovou a sebevýchovou. Výchova vychází z úrovně myšlení předchozí generace. Pouze sebevýchovu můžeme ovlivnit.
 • Díky společenským hodnotám musíme potlačovat své spontánní potřeby i přání a vytváříme masku, za kterou se schováváme (i sami před sebou).  Zapomeneme na své niterní potřeby a ztotožníme se s vnějším světem.
 • Ne každý dosáhne prostřednictvím své masky úspěchu a tak nemáme uspokojení ani díky své masce ani díky sobě. Každý máme dva světy: svůj vlastní a ten druhý, který je všem společný Matrix.

Obraz Já*(během života se neustále vyvíjí a mění) se skládá ze 4 složek: pohyb, smyslové vnímání, cit a myšlení.

 • Pohybu a tělu porozumíme pouze pomocí pocitů.
 • Naše smyslové orgány jsou uzpůsobeny tak, že lépe rozlišují slabší podněty.
 • Při špatném držení těla vykonávají svaly práci místo kostry. Abychom to mohli napravit, musíme přijít na to, čím byl narušen náš nervový systém a odklonil se od zákonů gravitace.
 • Ke smyslovému vnímání je nutné pohybovat se, pociťovat a myslet. Nejlépe si uvědomujeme ty části těla se kterými pracujeme.
 • V našem pohybu se zrcadlí stav nervového systému.
 • Ve způsobu dýchání se projevuje každé tělesné i duševní úsilí. Dech reaguje citlivě na všechny naše procesy.
 • V mozkové struktuře leží centrum pro pocity a myšlení v těsné blízkosti motorické oblasti. Vzruchy z těchto center se šíří na sousední tkáně a proto se navzájem velmi ovlivňuji.
 • Změna našeho motorického vzoru zruší soudržnost celku a tak odejme myšlení a pocitům oporu, kterou jim poskytovala zažitá rutina. Zvyk ztrácí nejsilnějšího spojence – oporu svalů. Nyní může dojít ke změnám.

Dokument ČT :

workshop v češtině.

 

2. VOJTOVA METODA

Je soubor cvičebních technik, který se už u kojenců, používá k léčbě vývojových a fyzických poruch. Objevil ji český neurolog MUDr. Václav Vojta. Ověřil, že v mozku každého z nás jsou geneticky zakódované pohybové vzory. Působením na určité body na těle dítěte je možné zvrátit chybný vývoj a stimulovat tak mozek (a v návaznosti i tělo) k ideální funkci. Pozitivní stimulací nervových center dochází nejen ke zlepšení dýchání, upravení tepové frekvence a zkvalitnění mentální aktivity dítěte. V podstatě odbourává špatné svalové návyky. Posiluje to dobré a tlumí to špatné. Mozek totiž funguje tak, že když stimulujete to dobré, automaticky neguje to špatné.

Václav Vojta zjistil, že i v případě pacientů s poškozenou centrální nervovou soustavou lze pohybové reakce vyvolat. Využívá se hlavně při léčbě pacientů s dětskou mozkovou obrnou, ale dnes má své místo i ve fyzioterapii. Je indikována jak u dětí s poruchami psychomotorického vývoje a také u dospělých. Má velmi široké uplatnění od léčení migrén po bolestivé stavy ze špatného držení těla. (Více na google)
 

3.CONTINUUM MOVEMENT – MYSTÉRIUM VODY V TĚLE

Tekutiny promlouvají ve všech aspektech našeho bytí a dostávají nás hluboko k sobě.
Dávná učení mluví o fluidním vnímání, vyzdvihují naše zrození se z vody a odkazují nám rituály, kde  hraje voda klíčovou roli (křest, svěcení).

Moderní věda a medicína začíná považovat naše vnitřní tekutiny za důležitou složku v procesu léčení.
Nové vědecké poznatky objevují např. úžasný svět fascií – fasciální sítě v našem těle, které tvoří naši strukturu, obalují tkáně, orgány a propojují celé naše tělo. Tato síť stejně jako bederní svaly může plnit svou zdravou funkci pouze pokud je „pružná“ –

Esence vody reprezentuje ženský princip, představuje plynutí, je spojena s emocemi, nevědomím,  přizpůsobivostí, flexibilitou.

 V podstatě v nás koluje stále stejná voda, která koluje zde na Zemi již miliony let a její koloběh je nekonečný.

Naše tělo je tvořeno z 60 až 90 % vodou. Voda je obsažena v každé naší buňce. Ve vodě vznikl počátek života a každý živý organismus se vyvíjí ve vodě a je tedy s vodou velmi úzce propojen tělesně i vědomím. Tekutinové tělo je vývojově naším nejstarším tělem. Poznali jsme ho na vlastní kůži v prenatálním období. Cesta do tekutin těla nám pomáhá se propojit s vodou v nás a spojit se s prapůvodním v nás. Jsme propojeni s vodou na úrovni každé buňky. Naše tělo touží po spojení s vodou, vnímáte to?
Přes fluidní pohyb- continuum movement – se dotýkáme sebe-léčivé a transformační síly uvnitř nás a to mnoha způsoby: fluidním pohybem, zvukem, (který se šíří tekutinou lépe než vzduchem), otevřenou pozorností a různými  druhy vnímání … Fluidní pohyb je prací s tělem, emocemi a je i spirituální praxí, propojování se s něčím, co je větší než my. Je to velice sebe-léčivá až „somatická“ praxe, která rozvíjí v těle živost, radost, regeneraci, výživu tkání i buněk a transformační procesy. Je to proces, který pracuje po vrstvách a propojujeme se v něm sami se sebou hlouběji a hlouběji. Více o této metodě najdete na stránkách zakladatelky: