Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

JEZDEC

Z mnoha zkušeností vím, že jakmile  začneme jezdit na koni a více pohybovat pánví, začneme si přitahovat do života nové věci. 
Měnit svůj Matrix.
Při jízdě na koni je nesmírně důležitý pohyb pánve. Bohužel v dnešní době máme pánev ztuhlou, neprokrvenou a vůbec s ní nehýbeme. Už u dětí vidím, že při jízdě na koni svým sedem nedokážou následovat pohyb koňských zad. Jsme tak stažení a ztuhlí, že bráníme koním v pohybu, ti pak zastavují a nechtějí se pod námimi vůbec hýbat.
Kdo přistupuje ke koni, vstupuje do říše – odvahy, síly, sebe-vědomí, intuice, neverbální komunikace. Ježdění je způsob seberozvoje. Kdo se rozhodne jezdit na koni, zapisuje se do kurzu – vnímání, sebeuvědomění, sebedůvěry,  a práce s energií.

 Ženy vnímají přes tělo ( procítění = pochopení)

Žena je sama schopná vnímat skutečnou pravdu, pokud se dokáže zaměřovat na sebe, na to, co cítí a věří tomu, co cítí. Největší propast mezi námi a skutečností tvoří rozum. Když se žena přestane soustředit na rozum a začne se soustředit na sebe, začne přikládat větší váhu tomu co cítí a ne tomu co ví a myslí si, nebo co říkají druzí. Umět vnímat samu sebe je pro ježdění klíčové.

Ježdění je jako tanec – vyžaduje přítomnost v těle a uvolnění. Chvíli zůstat bez myšlenek, jen pozorovat své tělo a být s ním v souladu. Uvolnit se a nechat koně, aby tě vedl a ukázal ti další rozměr.

Při správné jízdě na koni se výrazně aktivuje oblast pánve a páteře. Začneme vlnit svou páteř, tím začneme uvolňovat své bloky a generovat  více energie. Nakláněním pánve zepředu dozadu vedeme vlnu energie do celé páteře.                                                                                                                                 

  •  Právě přes pánev jsme napojeni na přírodu a  matku Zemi. Po dlouhou dobu jsme se však od ní odpojovali, proto bývá toto centrum  stažené a plné disharmonií.
  • Čím oddělenější od Země jsme, tím více fungujeme podle mužského principu. Dnes v ženách většinou převládá mužský princip. Ženskými energiemi spíše pohrdáme. Chceme se vyrovnat mužům, hledáme bezpečí a uspokojení pouze v materiálním světě.
  • Ženská energie – představovaná přírodou, divokostí, tmou a neustálou změnou, v nás vzbuzuje spíše strach.
  •  Zapomněli jsme, že jsme vyživováni také energií (pránou), a to jak mužskou (nebeskou, jang) tak  ženskou (zemskou, jin). Ve středu člověka (v oblasti srdce) se obě energie mísí.  Dnešním životním stylem stavíme tomuto proudu překážky, odpojili jsme se od Země, máme v sobě plno bloků, energie nemůže proudit a my trpíme.

Na obrázku vidíte naše chaotické pole a vedle pole zharmonizovaného člověka, který si je vědom své energie a umí s ní pracovat:

 Co když máme schopnosti, o kterých jsme dosud nevěděli? 

Je potřeba se naučit, jak zlepšit průtok energie naším tělem:

  • Jakmile zprůtočníme a uvolníme náš centrální kanál, začneme být více propojeni dole se Zemí a nahoře s Vesmírem. Rozvineme všechny své řídící centra a náš život začne plynout více v lásce a radosti.
  • Jelikož zemská energie proudí zespodu (v hlavě ji nevytvoříme), je důležité začít se věnovat pánvi.
  • Pokud se naučíme žít v náručí Matky Země (tmy) a Boha Slunce (světla), staneme se opravdovými a vědomými tvůrci svého života.

Pokud chceme zprůchodnit náš centrální kanál, je třeba dostat tělo do rovnováhy, posílit břišní svaly a uvolnit zádové: