Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

3. LEKCE – SÍLA

*Před zakoupením lekce doporučuji pročíst si na webu všechny články pod nadpisem –Uvolněný jezdec.  Seznámíte s rozsahem přístupu, který budeme praktikovat. Cílem těchto lekcí je propojit se svým tělem a nervovým systémem. Díky tomu se pak můžeme  lépe propojit a komunikovat s koněm. Je potřeba jít krok za krokem, bez pochopení a procvičení vám nemusí další věci dávat smysl. 

3. LEKCE – SÍLA

Jsem si vědoma své síly? Toho, že já jsem ta, co způsobuje akci?

Vzdáváme se své síly, učí nás to od narození. Posloucháme autority a neposloucháme svou intuici ani pocity. Děláme co se nám říká, snažíme se být hodné holčičky. Neumíme a bojíme se dělat vlastní rozhodnutí. Neučili nás jak se rozhodovat, učili nás opakovat, přijímat, potlačovat svou indiviualitu (mlč a dělej to, co ostatní). Nejde jen o to, vít si svou sílu zpět, ale o to, nevzdávat se jí. Neříkám co máte dělat, co je pro vás nejlepší. Ukazuji jen jak se respektovat a vnímat. Pro práci s koňmi se potřebuete naučit rozhodovat, uvědomovat si své rozhodnutí a přijímat chyby.

(Vysvětlení k pojmům sebrání- vznešenost naleznete zde.)

Aby jsme dokázali koně naučit sebrání (shromáždění), musíme vědět, co to je a dokázát to v prvé řadě u sebe. Pro správnou jízdu na koni potřebujeme silný střed uvolněná záda. Bohužel v dnešní době máme slabý střed (core), ztuhlá záda i kyčle. Pánev je stažená a necitlivá, proto nemůže jít s pohybem koně. Nedokážeme se uvolnit, navíc sedavým způsobem života mozek přestává komunikovat s určitýmy svaly a odpojuje se od nich. Tělo pak začne používat špatné pohybové vzorce, špatné držení těla a špatné ježdění je jen výsledek.

Špatnou jízdou na koni a svou ztuhlostí ničíme záda sobě, i koním.


Videokurz se připravuje


Budeme se učit spolupracovat s naším tělem, uvědomovat si oblasti emocionálního a fyzického napětí. Rozvíjet zapojení a porozumění napětí mezi přední a zadní částí těla, přičemž tyto znalosti využívají k vytvoření řeči těla, kterou můžete srozumitelně použít pro svého koně.

OSM PRINCIPŮ NÁVRATU DO TĚLA

Psycholog a terapeut Alan Fogel ve své knize Smysl těla uvádí, že znovunalezení kontaktu s vlastním tělem pomáhá osm základních principů, které sleduje ve své terapii. Dají se využívat i v běžném životě.

Zdroje – oddělení se od těla má nějaké důvody, obvykle potlačené emoce spojené s ohrožením. Pokud se člověk sám k sobě vrací, je pravděpodobné, že se takové emoce vynoří. Je dobré promýšlet, jaké zdroje podpory ve svém životě má, z čeho může čerpat a o co se může opřít.

Interocepce – pokud zpomalíme a zklidníme mysl, otevírá se prostor cítit emoce a signály těla.

Koregulace – systém interocepce vzniká v těle plodu už před narozením, ale rozvíjí se především v prvních letech života v interakci s matkou. To je pravděpodobně důvod, proč i oprašování této dovednosti v dospělosti snáze probíhá v kontaktu s druhým člověkem, například terapeutem, který klienta naviguje, poskytuje mu oporu, bezpečný prostor a zpětnou vazbu.

Verbalizace – mluvit o tělových zážitcích s někým druhým pomáhá si je uvědomit, upevnit a porozumět jim. Psaní deníku nebo jiná forma převedení do slov je možnou alternativou.

Lokalizace a hranice – špatná interocepce se často projevuje tím, že člověk má z potíží svého těla neurčitý, tak trochu rozmazaný pocit. Někteří lidé nejsou schopni své problémy přesně lokalizovat nebo popsat, někdy dokonce nerozumí, jakou emoci právě prožívají. Trénink přesnosti v rámci těla pomáhá snažit se vnímat počitky v určitých konkrétních ohraničených částech a rozlišovat mezi nimi. Cvičení pro začátek – snažit se přenášet pozornost postupně do jednotlivých prstů na ruce nebo noze.

Seberegulace – základním krokem ke znovuobjevení těla je převzít v tomto směru aktivní iniciativu a začít hledat možnosti, které procesu napomáhají, třeba jóga, taj-či, pilates, meditace všímavosti, masáže nebo psychosomatika.

Znovuangažování – každodenní podpora nového přístupu k sobě samému. Po určité době tréninku interocepce se objevují chvíle, kdy se prožívání kvalitativně změní a člověk jasně ví, že se vymaňuje ze starých mentálních vzorců. Je důležité takové momenty posilovat, studovat, co k nim vede a co jim naopak brání.

Nechat odejít – v jistou chvíli dokáže člověk vystoupit ze zajetých kolejí a vzdát se toho, co mu v životě bránilo sám sebe lépe cítit. 


Princip sebrání je stejný jako u koní i lidí, je třeba dostat tělo do rovnováhy, posílit břišní svaly a uvolnit a protáhnout ty zádové. Díky dnešnímu způsobu života máme většinou ochablé břišní i hýžďové svaly a stažené bederní svaly a kyčle ve vnitřní rotaci.  Pánev díky tomu bývá překlopena dopředu, zadeček vyšpulený. Proto je velmi důležité obnovit správné držení těla. V této lekci se zaměříme na aktivaci svalů psoas, vyrovnání a uvolnění napětí svalových řetezců v přední a zadní části těla.

Zeleně označené svaly je třeba uvolnit- oranžové posílit.

>>  Jakmile posílíme svůj střed a uvolníte záda, stanete se pružnější, stabilnější a dokážete se s koněm pohybovat ve větší harmonii. Teprve potom dokážete učit to samé i koně.  <<

Uvolnění není to samé, co protažení, a nejde na povel.

Při uvolňování je třeba pracovat psychosomaticky- tzn. vědomě se spojit s danou částí těla. Pracovat s ní pomocí dechu, vizualizace a citlivě vnímat, co se v nás děje. !Zvláště při uvolňování pánve dochází k vyplavování starých potlačených pocitů, strachů, odporů! Je třeba si přitom udržet pozornost i vnitřní vyrovnanost. Když se tyto bolesti (stíny)objeví, je důležité vidět je, přijmout je a spojit se s nimi. Jestliže to zvládnu, pak mi mohou předat i své dary – moudrost, pochopení minulosti, zkušenost, vděčnost, atd.  Nepříjemné pocity jsou signálem, že jdu opravdu do nitra sebe a překonávám svou komfortní (běžnou) zónu.