Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

3. LEKCE – SÍLA

*Před zakoupením lekce doporučuji pročíst si na webu všechny články pod nadpisem –Uvolněný jezdec.  Seznámíte s rozsahem přístupu, který budeme praktikovat. Cílem těchto lekcí je propojit se svým tělem a nervovým systémem. Díky tomu se pak můžeme  lépe propojit a komunikovat s koněm. Je potřeba jít krok za krokem, bez pochopení a procvičení vám nemusí další věci dávat smysl. 

3. LEKCE – SÍLA

Jsem si vědoma své síly? Toho, že já jsem ta, co způsobuje akci?

Vzdáváme se své síly, učí nás to od narození. Posloucháme autority a neposloucháme svou intuici ani pocity. Děláme co se nám říká, snažíme se být hodné holčičky. Neumíme a bojíme se dělat vlastní rozhodnutí. Neučili nás jak se rozhodovat, učili nás opakovat, přijímat, potlačovat svou indiviualitu (mlč a dělej to, co ostatní). Nejde jen o to, vít si svou sílu zpět, ale o to, nevzdávat se jí. Neříkám co máte dělat, co je pro vás nejlepší. Ukazuji jen jak se respektovat a vnímat. Pro práci s koňmi se potřebuete naučit rozhodovat, uvědomovat si své rozhodnutí a přijímat chyby.

(Vysvětlení k pojmům sebrání- vznešenost naleznete zde.)

Aby jsme dokázali koně naučit sebrání (shromáždění), musíme vědět, co to je a dokázát to v prvé řadě u sebe. Pro správnou jízdu na koni potřebujeme silný střed uvolněná záda. Bohužel v dnešní době máme slabý střed (core), ztuhlá záda i kyčle. Pánev je stažená a necitlivá, proto nemůže jít s pohybem koně. Nedokážeme se uvolnit, navíc sedavým způsobem života mozek přestává komunikovat s určitýmy svaly a odpojuje se od nich. Tělo pak začne používat špatné pohybové vzorce, špatné držení těla a špatné ježdění je jen výsledek.

Špatnou jízdou na koni a svou ztuhlostí ničíme záda sobě, i koním.


Videokurz se připravuje


Budeme se učit spolupracovat s naším tělem, uvědomovat si oblasti emocionálního a fyzického napětí. Rozvíjet zapojení a porozumění napětí mezi přední a zadní částí těla, přičemž tyto znalosti využívají k vytvoření řeči těla, kterou můžete srozumitelně použít pro svého koně.

Sdílím článek – OD PRINCEZNY KE KRÁLOVNĚ:

90% žen je ovládáno ve svém chování vůči mužům ARCHETYPEM PRINCEZNY.

MÁME SYNDROM ROMANTICKÉ IDEALIZACE, KTERÝ

 • dokáže rozházet hormonální zdraví ženy
 • silně podkopává její sebeúctu
 • umí dát do pozadí její zdravé hranice
 • umí zajistit, aby se žena absolutně ztratila v touze po mužské lásce a pozornosti.

💃KDO JE PRINCEZNA?

 • 🌹Ta, která čeká na ,,toho pravého“
 • 🌹Ta, které tesklivě touží po lásce
 • 🌹Ta, která se rychle muži otevře (emočně, mentálně, fyzicky)
 • 🌹Ta, která bere sex jako důkaz lásky, a proto se muži hned odevzdá
 • 🌹Ta, která touží muže transformovat skrze svou lásku
 • 🌹Ta, která mu dává šanci 100x zas a znovu
 • 🌹Ta, která trpí, když jí muž nedává dostatek pozornosti, ale zůstává
 • 🌹Ta, která ve vztahu ztrácí sebe, protože si muže postavila na 1.místo

💞🤴NENÍ DIVU, ŽE SE PAK PRINCEZNĚ DVOŘÍ PRINC:

 • ✅ Ten, který jí zezačátku zahrne veškerou pozorností a láskou, až uvěří, že je to ,,on“ (lovebombing)
 • ✅ Ten, který ví, že od ní dostane všechno, co chce, snadno a zadarmo
 • ✅ Ten, který se přestane snažit, protože si je jistý její věrností, vycházející ze závislosti na něm
 • ✅ Ten, který si jí váží jako krásného, sexy doplňku, ale nezajímá se skutečně o to, kdo je jako člověk a jako duše
 • ✅ Ten, který se sám topí ve svých emocích a potřebuje od princezny, aby mu hrála roli mámy a terapeutky
 • ✅ Ten, který myslí pořád jen na sebe, ale protože princezna myslí pořád jen na něj, stačí jí, když jí občas hodí drobky pozornosti (breadcrumbs)

TAKŽE, CO S TÍM?

🙏 ŽENY: VÍM, ŽE JE BOLESTIVÉ SI TO PŘIZNAT, ALE NEJSOU TADY ŽÁDNÍ ,,ONI“. VŠECHNO ZAČÍNÁ V KAŽDÉM JEDNOM Z NÁS. TO MY JSME VYTVOŘILY LÍNÉ, NEZODPOVĚDNÉ, NEZRALÉ A EMOČNĚ NEDOSTUPNÉ MUŽE. 🤔 JAK? TÍM, ŽE JSME Z VNITŘNÍ VYPRAHLOSTI PO LÁSCE ZAČALY OTEVÍRAT MUŽŮM BRÁNY SVÉHO SRDCE A TĚLA PŘÍLIŠ BRZY. 🌊TÍM, ŽE JSME SE ROZPLIZLY DO ŽENSKÉ, VŠEPŘIJÍMAJÍCÍ ENERGIE BEZ INTEGROVANÉ MUŽSKÉ ČÁSTI, KTERÁ NASTAVUJE JASNÉ STANDARTY DO VZTAHU. 👌 MUŽ SI ZVYKL NA TO, ŽE ŽENA JE DOSTUPNÁ A NENÍ POTŘEBA VYNAKLÁDAT EXTRA SNAHU NA TO, ABY JÍ ZÍSKAL.

Vím, zní to drsně, ale je to tak. Kolik nekompatibilních vztahů vzniká jen tím, že se do něj žena vrhne po hlavě na základě své hluboce podvědomé, nutkavé touhy po lásce?

❣️❓Otázka zní: proč se žena hned odevzdává muži kvůli ,,silnému spojení duší“? Proč je to pro ní důležitější, než to, jak se k ní muž chová?

Jednoduše proto, že bolestně touží po lásce. Bolestná touha vychází ze zranění, z traumatu a závislostí.

❌A tak je jasné, že přitahuje stejně zraněného muže, který většinou bude hrát toho nezávislého – sice také touží po lásce, ale jeho strach z lásky je silnější, a tak často utíká, nebo se zavírá.

 • Pokud chce žena muže, který si jí bude vážit, musí si nejprve vážit sama sebe.
 • Musí přestat podlézat princi a neustále snižovat laťku svých hodnot jen proto, aby si ho udržela.
 • Musí uvěřit, že má na to, aby dospěla v královnu.
 • Musí uvěřit, že existují muži, kteří znají svou hodnotu a hodnotu ženy.

👑KRÁLOVNA TOTIŽ..

 • Nepřijímá vše, co se jí nabízí. Vybírá si. Ne z nějaké pýchy, ale z prozřetelnosti.
 • Pozoruje, jak se muž chová a jak se jeho činy mění v čase.
 • Dává muži prostor, aby mohl dělat aktivní kroky a ukázat svůj charakter
 • Zachovává si chladnou hlavu, i když je ve víru emocí. Ví, že na ,,proudu spojení vztah vystavět nelze. Ale na společných hodnotách ano.
 • Nevyzařuje primárně svou sexualitu, protože ví, že tak přitahuje pozornost nezralých princů.
 • Nenechává se strhnout sexuálním pudem, protože ví, že žena skrze akt milování vstupuje do vztahu naplno, a pak už pro ní není cesty zpět.
 • Královna nejdříve prověřuje, zda je muž její lásky hoden a zda se jejich mysl, srdce a těla doplňují.

👑JINÝMI SLOVY.. PRO ŽENU S ROZVINUTÝM ARCHETYPEM KRÁLOVNY JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ ČINY, NEŽ SLOVA A POCITY. 👑NENECHÁ SE STRHNOUT MOMENTÁLNÍMI POCITY A ZÁCHVĚVY ENERGIE. JE STABILNÍ A VĚRNÁ SVÝM STANDARTŮM. 🌹A TAKOVÁ SEBEÚCTA JE SEXY. ASPOŇ TEDY PRO MUŽE VYSOKÝCH KVALIT.

❓Jak se to dělá v praxi? Často je to trnitá cesta: přes zlomené srdce a potoky slz, až po trénování síly svého vědomí, které stojí nad všemi emocemi a myšlenkami.

❣️Heslo na závěr: největší učení žen, které jsou příliš v ženské energii, je nepo.. se z mužů:)! Muži jsou úžasní a patří k nám, stejně jako my patříme k nim. Ale nejsou celý svět a celý život ženy.

🙌 Jakmile si žena stoupne do své hodnoty, začnou se dít věci: buď se její vztah definitivně rozpadne a přijde lepší, anebo projde velkou proměnou a postoupí na další level. Ale jistojistě se změní.👑 A i to je jen fáze. Jakmile si svou sebehodnotu ukotvíte, nemusíte se ztotožňovat ani s jednou.

Ostatně, není to o tom, prohlašovat, že jsem ,,bohyně a královna“. Jde o to posvítit si na své podvědomí skrze univerzálně platné archetypy a nastoupit tak na cestu sebeléčení.

S láskou, Margot Gabrielle

OSM PRINCIPŮ NÁVRATU DO TĚLA

Psycholog a terapeut Alan Fogel ve své knize Smysl těla uvádí, že znovunalezení kontaktu s vlastním tělem pomáhá osm základních principů, které sleduje ve své terapii. Dají se využívat i v běžném životě.

Zdroje – oddělení se od těla má nějaké důvody, obvykle potlačené emoce spojené s ohrožením. Pokud se člověk sám k sobě vrací, je pravděpodobné, že se takové emoce vynoří. Je dobré promýšlet, jaké zdroje podpory ve svém životě má, z čeho může čerpat a o co se může opřít.

Interocepce – pokud zpomalíme a zklidníme mysl, otevírá se prostor cítit emoce a signály těla.

Koregulace – systém interocepce vzniká v těle plodu už před narozením, ale rozvíjí se především v prvních letech života v interakci s matkou. To je pravděpodobně důvod, proč i oprašování této dovednosti v dospělosti snáze probíhá v kontaktu s druhým člověkem, například terapeutem, který klienta naviguje, poskytuje mu oporu, bezpečný prostor a zpětnou vazbu.

Verbalizace – mluvit o tělových zážitcích s někým druhým pomáhá si je uvědomit, upevnit a porozumět jim. Psaní deníku nebo jiná forma převedení do slov je možnou alternativou.

Lokalizace a hranice – špatná interocepce se často projevuje tím, že člověk má z potíží svého těla neurčitý, tak trochu rozmazaný pocit. Někteří lidé nejsou schopni své problémy přesně lokalizovat nebo popsat, někdy dokonce nerozumí, jakou emoci právě prožívají. Trénink přesnosti v rámci těla pomáhá snažit se vnímat počitky v určitých konkrétních ohraničených částech a rozlišovat mezi nimi. Cvičení pro začátek – snažit se přenášet pozornost postupně do jednotlivých prstů na ruce nebo noze.

Seberegulace – základním krokem ke znovuobjevení těla je převzít v tomto směru aktivní iniciativu a začít hledat možnosti, které procesu napomáhají, třeba jóga, taj-či, pilates, meditace všímavosti, masáže nebo psychosomatika.

Znovuangažování – každodenní podpora nového přístupu k sobě samému. Po určité době tréninku interocepce se objevují chvíle, kdy se prožívání kvalitativně změní a člověk jasně ví, že se vymaňuje ze starých mentálních vzorců. Je důležité takové momenty posilovat, studovat, co k nim vede a co jim naopak brání.

Nechat odejít – v jistou chvíli dokáže člověk vystoupit ze zajetých kolejí a vzdát se toho, co mu v životě bránilo sám sebe lépe cítit. 


Princip sebrání je stejný jako u koní i lidí, je třeba dostat tělo do rovnováhy, posílit břišní svaly a uvolnit a protáhnout ty zádové. Díky dnešnímu způsobu života máme většinou ochablé břišní i hýžďové svaly a stažené bederní svaly a kyčle ve vnitřní rotaci.  Pánev díky tomu bývá překlopena dopředu, zadeček vyšpulený. Proto je velmi důležité obnovit správné držení těla. V této lekci se zaměříme na aktivaci svalů psoas, vyrovnání a uvolnění napětí svalových řetezců v přední a zadní části těla.

Zeleně označené svaly je třeba uvolnit- oranžové posílit.

>>  Jakmile posílíme svůj střed a uvolníte záda, stanete se pružnější, stabilnější a dokážete se s koněm pohybovat ve větší harmonii. Teprve potom dokážete učit to samé i koně.  <<

Uvolnění není to samé, co protažení, a nejde na povel.

Při uvolňování je třeba pracovat psychosomaticky- tzn. vědomě se spojit s danou částí těla. Pracovat s ní pomocí dechu, vizualizace a citlivě vnímat, co se v nás děje. !Zvláště při uvolňování pánve dochází k vyplavování starých potlačených pocitů, strachů, odporů! Je třeba si přitom udržet pozornost i vnitřní vyrovnanost. Když se tyto bolesti (stíny)objeví, je důležité vidět je, přijmout je a spojit se s nimi. Jestliže to zvládnu, pak mi mohou předat i své dary – moudrost, pochopení minulosti, zkušenost, vděčnost, atd.  Nepříjemné pocity jsou signálem, že jdu opravdu do nitra sebe a překonávám svou komfortní (běžnou) zónu.