Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

HRV – měření srdce

Rozvíjení EQ (emoční inteligence) za pomocí koní a moderní neurovědy nám dává možnost pojmenovávat co se děje v průběhu navazování kontaktu s druhou bytostí.

Koně, kteří žijí volně ve stádě (nejsou zavřeni a izolováni v boxech), jsou propojeni se svým prostředím mají vyšší a harmoničtější vibrace než většina lidí. Jelikož patříme mezi savce, náš nervový systém se automaticky ladí na vibrace stáda (skupiny) ve kterém se pohybujeme. Úroveň stresu ve společnosti je alarmující a je třeba se naučit techniky na uvolňování stesu z těla.
 • Psychicky a fyzicky zdraví koně mají vyšší vibrace než většina lidí.
 • Vyšší energetické pole stáda dokáže pozvednout nižší a chaotické vibrace jedince.
 • Vstoupením do prostoru spokojeného stáda koní se zvyšují a harmonizují i naše vibrace. Žijí v přítomnosti a nezadržují v sobě tolik emoce,  jako my lidé. V jejich přítomnosti se mohou uvolňovat naše emoční bloky.
 • Energetické pole našeho srdce vyzařuje do vzdálenosti 1 m a pole koňského srdce cca 5 m, jak dokazuje i kvantová fyzika.

SEBEORIENTACE

je když věnujeme pozornost svému tělu, nasloucháme pocitům, vnitřním signálům i vnějším projevům. Je třeba najít svůj střed- své těžiště a svůj klid. Z tohoto místa pak můžeme tvořit opravdový vztah.

Když budete u koně, váš nervový systém ucítí to, co cítí váš kůň. Někdo tomu říká energie. Intuice. Somatika, EQ emoční inteligenci.
Zda si to vaše mysl dokáže uvědomit bude záviset na několika věcech:

 • míra sebeuvědomění
 • ochota
 • schopnost uklidnit vaši intelektuální opičí mysl
 • schopnost identifikovat, co cítíte
 • VY můžete být také zrcadlem SVÉMU KONĚ, stejně jako váš kůň může být zrcadlem vám.
 • Žijeme příliš v hlavě – IQ, ale vztahy prožíváme emočně -EQ.
 • Pro navazování vztahů se potřebujeme cítit bezpečně sami v sobě. 
 • Snažit se uvolnit koně a pomáhat mu, aby se cítil jistější, není možné bez zvládnutí svých vnitřních obav a strachů.
 • Nastavení naší mysli i naše vibrace mají obrovský vliv na vše kolem nás.

Autonomní nervový systém (ANS) je jeden z největších systémů v našem těle, který řídí všechny ostatní systémy (i náš vztah k našemu prostředí), je „hlavním klíčem“ k hlubokému zdraví a léčení.

Jelikož jsme ztratili citlivost k tělu a jeho potřebám, používám při výuce také moderní techniku, – Inner Balance senzor, který měří HRV. Ukazuje nám co se dějev našem nervovém systému a zaznamenává míru stresu v těle. Je nejnovější nástrojem pro snížení stresu od HeartMath, přední světové společnosti v oblasti výzkumu a léčení stresu. Tento senzor nám pomáhá převzít zodpovědnost za svůj vlastní pocit pohody či stresu. Učí nás vnímat rozdíl, jemné signály těla, kdy se již dostáváme do stresu.

(více výzkum: HearthMath Institute, Cardiac Coherence is the Source of our Inner Power.   https://coachingconcaballosnp.com/en/cardiac-coherence-the-inner-power-horses-reveal-to-us/  )


Pomocí tohoto přístroje uvidíte, jak na vše reaguje vaše srdce. Uvědomíte si, jak moc jsme ztratili citlivost ke svému tělu a svým pocitům.


Dýchání
je základem pro vytváření koherence (soudržnost) je stav synchronizace mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem (ANS). Má prokazatelný vliv na mentální, emocionální a fyzickou stránku. Koherence není jen odpočinkem, je to stav relaxace a revitalizace současně. Koherentního stavu je dosahováno tím, že aktivujeme autonomní nervový systém pomocí pomalého, pravidelného dýchání a zároveň se soustředíme na své srdce a pozitivní pocity.
Dech ovlivňuje srdeční rytmus, koherentní srdeční rytmus znamená pomalé a pravidelné dýchání v 10 sekundovém rytmu (5 sekund při nádechu a 5 sekund při výdechu).

Když jsme ve stresu, jsme kortikálně zablokováni a budeme si moci pamatovat pouze jednoduché kroky, které již známe.

Opravdoví mistři bojového umění vždy učili své žáky pracovat s dechem. A to proto, aby dokázali ovládat své tělo, své emoce (strach) i energii. Více informací a dalších technik není vždy nejlepší cestou. Udržte to jednoduché, takže zpráva pro mozek je stručná, cílená a účinná.Tuto metodu zkoumá HearthMath Institut v Californii. Máte-li zájem jít touto cestou více vědecky, můžete se ponořit do studia na těchto českých stránkách, nebo přímo www.heartmath.org.

Více o koherentním dýchaní mám ve svém on-line kurzu DECH.

Další možnosti (sebepoznávacích) setkání s koňmi najdete zde.