Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

EQ HORSEWOMANSHIP

Vysvětlení názvu:

EQ=Emoční inteligence

ukazuje na naši schopnost emapatie, sebeovládání, sebeuvědomění. Lidé, koně i všichni savci mají stejně vyvinuté části mozku, které rozhodují o EQ, to znamená, že všichni prožíváme stejné emoce. Pokud jsme nemáme v dětství dobré vztahy a zvláště bonding s empatickou matkou, je schopnost EQ narušena. EQ určuje schopnost vcítit se, ovládat nálady, přizpůsobit se, být nezávislý, přátelský, laskavý, mít úctu a oblíbenost. Zahrnuje schopnost sledovat vlastní i cizí pocity i emoce a rozlišovat je. Lidé s vyšším EQ mají dobré předpoklady být úspěšní a šťastní.

IQInteligenční kvocient

je ukazatel rozumového vývoje, míry znalostí a vědomostí. Tato část mozku je rozvinutá pouze u lidí, ne u zvířat. Pouze tímto se lišíme! Jestliže se řídíme svými myšlenkami jsme snadno manipulovatelní. Protože myšlenka může být naprosto oddělena od emočního těla a jeho varovných signálů. Zůstaňte se svými emocemi, respektujte je a nesejdete ze své cesty.

Horse– kůň Woman -žena Ship- vztah, partenrství


Co pro mě znamená EQ Horsewomanship?

Pokud dokážeme splnit koni jeho základní životní potřeby (volný pohyb, socializace ve stádě, bonding s matkou (min. do 1 roku, pastvu a vhodné krmivo),dobré kopyta, naučíme se ho vnímat, komunikovat s ním a máme respektující, láskyplný vztah- tvoříme EQ Horsemanship.

Dobré jezdectví může mít mnoho forem. Dovolte ostatním mluvit za sebe, dovolte to i koním. Vítejte ty, kteří nejsou jako vy.

Základní pravidla:

 • Používáme cit a vcítění se. Pokud nemáme spojení se sebou, nemůžeme se opravdu spojit s nikým.
 • Dokážeme vnímat sebe i koně. Víme, jak se propojovat s druhými- jak se dotknout koně, bez jakéhokoliv nátlaku či požadavku.
 • Známe své hranice v prostoru, čase i schopnostech.
 • Snažíme se být spokojeni se sebou i s koněm na každé dosažené úrovni.
 • Tvoříme a užíváme si vztah a ne dokonalost.
 • Pracujeme s koněm tak, aby se cítil bezpečně, nežádáme to, co nemůže v tomto okamžiku splnit. Dokážeme cítit co je bezpečné/ nebezpečné – pro nás i pro koně.
 • Všichni jsem rozvíjeli své IQ, je třeba učit se rozvíjet EQ. Skutečné cítění je hluboká práce. Zahrnuje velmi ošklivou práci se stínem, která může být neuvěřitelně bolestivá. (Většina lidí to nedokáže a proto mění vzhled, skutečná změna je opravdu těžká a vukazuje na naši pokoru.)
 • Všichni jsme koni udělali něco, co by jsme teď už neudělali. Odpusťte si a buďte zodpovědní za to, co děláte dnes.
 • Kůň se s námi chce cítit bezpečně a pokud není v naší přítomnosti v klidu má pro to důvod.
 • Kůňě dokáží velmi dlouho bolest skrývat a potlačovat, je to proto, aby nepřitahovali pozornost predátorů a nestali se večeří.
 • Zacházejme se svým koněm tak, jak si přejeme, aby bylo zacházeno s námi.
 • Nemáme právo vždy dostat to, co chceme, kdy chceme a jak to chceme. Zůstávejme ve vděčnosti a pokoře.  

Základním kamenem pro EQ je cit a uvolněnost – nás i koně. Bohužel naše společnost je již na stresu závislá, už ho nevnímáme, a přenášíme ho na koně. Doporučuji se podívat se na mou stránku o stresu u koní : /stres-v-tele-kone/.

Pokud se kůň s vámi nedokáže uklidnit, začnetě pracovat se svým dechem a zařaďte do výcviku dechová cvičení. Ukázka z kurzu DECH.

Učme se pracovat se svými hranicemi a dechem, nejen v koňském světe se nám to vyplatí.

Naslouchat koni neznamená používat naše uši, ale vnímat, co cítím na srdci, v břiše, v konečkách prstů.

Když nám dojde, jak se kůň cítí, znamená to veliký pokrok v našem vztahu, ale když kůň vidí, že mu opravdu rozumíte, pak teprve se může uvolnit, může vám věřit. Jeho nervový systém se může uklidnit, přestává být v napětí a odporu.


Toto cvičení vede kůň

 • Měl by dát hlavu do pozice, kde se může brachiocephalicus „vypnout“. Pokud to není možné, vaším úkolem je navést ho k tomu pomocí dechového cvičení na propojení.
 • Když kůň cítí kontakt s vámi, měl by být vnímavý a měl by se uvolnit- změkčit, neměl by se mu vyhýbat, či se bát.
 • Snažíte se najít takovou pozici, kde se změní ze „zapnutého“- napjatého (hlava koně zvednutá), do pozice, kde se celá spodní část krku uvolní od základny krku, až nahoru přes horní úpony za týlem.
 • Současně čekáte, aby se trapézy (horní svaly) aktivovaly, protože (trapéz je antagonistický k brachiocephalicusu), takže s vypnutým brachiocephalicus se nyní může trapéz zdravě zapojit.
 • Pokud je hlava příliž vysoko či nízko, toto cvičení není účinné. Pracujte pomalu a dovolte koni, aby vám ukázal, jak je aktuálně vyvinut a jaká poloha je pro něj teď nejlepší.
 • Jakmile kůň dokáže pohodlně najít tuto polohu v klidu po dobu asi 5-10 sekund, můžete začít trénovat nesení krku za chůze. Můžete pomalu kráčet vpřed ze stoje, aby se kůň naučil, jak nést své tělo pomocí hrudi a horní části krku. ( můžete používat k výcviku target)
 • Zpočátku to může být velmi pomalé a vyžaduje to trpělivost, protože kůň vnímá, že je v této pozici zranitelný.
 • Jakmile budou moci pohodlně chodit, procvičte chůzi s větší energií, téměř vyvoláte energii klusu.
 • To nejen vystřelí na svaly hrudního závěsu a zadního konce, aby jim poskytlo solidní trénink (navrch k jemnému uvolnění psoas), ale pomůže jim to naučit je zvládat přechody vzhůru ve správném držení těla.
 • Výuka nesení pomocí hrudníku a spodní části krku.

Uvolnění NEZNAMENÁ :

Dát hlavu dolů.

Dlouhý krk a nízká hlava je uvolněná pozice, která umožňuje koni protáhnout horní linií, ale většinou to není skutečné uvolnění brachiocephalicu a zřídka vede ke správnému zapojení hrudního závěsu, i když časem se to dá naučit, protože kůň je silnější prostřednictvím prsního svalu (serratus ventralis thoracis).

Uvolnění je pozice, která koni poskytuje nejlepší přístup k vzužití závěsu hrudníku a je prvním krokem k získání svalstva pro správné sebrání na psychické i fyzické úrovni. Nelze jej vynutit pomocí vyvazování a jiných pomůcek.

Dokud nezvládnete toto uvolnění, kůň by NEMĚL dělat náročnější práci, protože vše stojí na tomto základu.

Pokud nepracujete s koněm v uvolnění, nedosáhnete dobrých výsledků a riskujete zranění svého koně, protože ho to donutí ke kompenzačnímu pohybu, protože čistě opouštíme antagonistické/synergické sestavy.

Uvolněn není trik, a přestože je jednoduchý, není snadný.

Když to uděláte správně, měli byste postupovat tak, aby koně uvolňovali a posilovali pouze tak, jak je jim to pohodlné. Toto NENÍ vynucená cvičení.

Břicho je symbolem života!

Pro většinu žen je břicho uzavřená oblast, skrývají ho, nedotýkají se ho, protože moderní móda inspirovala ženu, že břicho má být jako u muže, ploché, napumpované, pak je „krásné“ .

Ženy o této důležité oblasti v ženském těle vědí málo a často si kvůli reklamě a stereotypům ochromují své ženské zdraví.

Břicho v překladu z mnoha jazyků znamená Život a skutečně – každý z nás začal svůj život v břiše své matky. Pro ženu není břicho jen zónou na těle – je to místo síly, je to zdroj jejího požehnání a energie, toto je místo Stvoření života.

Právě v oblasti pod pupkem, kde se nachází děloha a reprodukční orgány, žena sbírá energii, tam je její hlavní síla. Energeticky je žena uspořádána jako nádoba, její hlavní energie se shromažďuje v břiše. Tato energie, která se tam nahromadila, zásobuje celé tělo ženy, činí ji žensky silnou a šíleně přitažlivou.

Pokud je v břiše dostatek energie, která správně proudí, pak je žena:

– ženská, měkká, pružná;

– přitažlivá;

– snadno otěhotní;

– snadno rodí

– má důvěru ve svou sílu a klid;

– plná života;

– cítí spojení s živly a s přírodou, přijímá od nich sílu.

Ale 80 % žen má v různé míře tříselný blok v těle. V dnešní době se ženy od dětství učí vtahovat břicho, udržovat ho napjaté, stahovat ho, ale co to způsobuje:

– Blokování energie do vyšších center;

– Neschopnost hluboce se uvolnit;

– sevřené mělké dýchání, neschopnost dýchat celým tělem;

– Ženské nemoci;

– Silná menstruace a PMS;

– Hromadění strachů a úzkostí;

– Odmítání vlastní přirozenosti;

– Tuhost, kosti, nedostatek pružnosti;

– Napjatý žaludek – rušný život;

– Rozvoj mužských vlastností.

Bloky v břiše vznikají z několika důvodů.

Tím hlavním je vztah s matkou. Zpočátku jsme byli s mámou spojeni přes dělohu, přes pupeční šňůru. Od maminky jsme dostávali všechny emoce, všechny informace o světě. Pokud se matka celé těhotenství bála, nebyla-li na dítě připravena, dítě bude mít s největší pravděpodobností odmítání sebe sama, neschopnost se radovat, protože hlavní osoba v jeho životě mu to nedovolila. . Právě z matky se rodí mnoho strachů, komplexů a bloků a mnoho žen je již od narození silně sevřeno.

Ale od mámy můžeme také získat nejvyšší potěšení a naprosté přijetí sebe sama. Je zdrojem života a její břicho je zdrojem požehnání. Pokud byla matka v těhotenství radostná, šťastná, čekala na miminko, radovala se z něj, pokud ho chránila, pak se dítě rodí sebevědomé, s akceptací své povahy a zpočátku velmi uvolněné. Proto, ať se říká cokoliv, matka je člověk, se kterým na sobě musíte začít pracovat. Přijměte svou matku – přijměte své bříško (svůj život a svou povahu) – milujte sami sebe!

Stojí za to varovat, že v břiše se hromadí obrovské množství emocí, dobrých i negativních, a abyste dosáhli příjemných pocitů, budete muset uvolnit všechno negativní, co se tam nahromadilo. Obvykle během prvních sezení břišní masáže vycházejí strachy přes slzy, svalové kontrakce. Strach nás neustále drží v napětí, nedovoluje nám se uvolnit. Proto v první fázi uvolníte své strachy, budete plakat a pak přijde mír a po něm blaženost. Při masáži břicha se uvolňuje velké množství uvězněné energie a můžete cítit vzrušení. Toto je v pořádku.

Dalším důvodem vzniku těsnosti v břiše jsou silné obavy a těžké emoční stavy: ztráta blízkých, konfliktní vztahy v rodině, vážná životní zklamání, dlouhotrvající vztek, stres, ohrožení života. To vše se hromadí v břiše. Dají se uvolnit také správným dýcháním.

Žena se potřebuje naučit, jak uvolnit břicho, přijmout to. 

Uvolněné břicho má mnoho výhod:

* Snadné nošení a porod. Mnoho žen se při porodu zraní právě kvůli napětí v břiše a v bocích. Při porodu je důležité uvolnit břicho a všechny vnitřní orgány, aby se dítěti co nejvíce otevřely cesty, a aby bylo dobře průchodné. Pokud žena před porodem posilovala břicho, ale neprotahovala se, existuje vysoké riziko zranění a strií.

* Správný tok energie. Když je břicho uvolněné, energie volně stoupá, zásobuje celé tělo ženy a vyživuje všechna energetická centra. To je důvod, proč v mnoha tradicích ženy nosily volné oblečení – v Rusku letní šaty, v Indii – sárí, v Asii široké sukně a tuniky. V takovém oblečení energie nejen snadno proniká do těla, ale je také zesílena díky tvaru kopule.

*Hluboké dýchání. Nyní většina žen dýchá na samotném povrchu plic, dýchání není hluboké a nedodává tělu kyslík naplno. Pokud je břicho ženy uvolněné, pak může dýchat celým tělem. Takové dýchání uklidňuje, pacifikuje, dává do pořádku myšlenky, omlazuje, uvádí energii v těle do pohybu, vnáší do pohybů ladnost, hladkost, plynulost.

* Atraktivita. Žena je symbolem měkkosti, něhy, poddajnosti. Silným mužům se líbí měkké ženy nejen povahově, ale i vzhledem. Protože vnějšek odráží vnitřek. Pokud váš muž trvá na tom, že máte vymakané břicho s kostkami, pak se mu líbí silné, mužné ženy a chce od vás buď vedoucí roli a stejnou odpovědnost, nebo je příliš náchylný na společenský vliv reklamy. Nemusíte na to reagovat. Musíte přijmout sami sebe a pak vás přijmou ostatní.

Měkké bříško neznamená být tlustá, i hubená dívka může mít uvolněné měkké bříško, působí velmi žensky, s ladnými křivkami. Je to krásné, ženské.

Co by se nemělo dělat?

– Nepříznivé je propíchnutí břicha. To blokuje energii na spodních centrech, takže horní zóny energie jsou bez energie.

– Je nepříznivé nosit oblečení, které ukazuje oblast třísel. Sexuální energie je v této oblasti hodně, a pokud to žena všem předvede, rychle se energeticky vyčerpá.

– Je nepříznivé nosit těsné oblečení, vytváří v těle napětí a energie se v těle pohybuje podle mužského typu a formuje mužské vlastnosti charakteru.

Břicho je symbolem Života, jak s ním budete zacházet, jak ho budete cítit – takový bude váš Život!

Zdroj: VKontakt – Ljuboslava

překlad Daniela Lamberská