Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

EQ HORSEWOMANSHIP

Vysvětlení názvu:

EQ=Emoční inteligence

ukazuje na naši schopnost emapatie, sebeovládání, sebeuvědomění. Lidé, koně i všichni savci mají stejně vyvinuté části mozku, které rozhodují o EQ, to znamená, že všichni prožíváme stejné emoce. Pokud jsme nemáme v dětství dobré vztahy a zvláště bonding s empatickou matkou, je schopnost EQ narušena. EQ určuje schopnost vcítit se, ovládat nálady, přizpůsobit se, být nezávislý, přátelský, laskavý, mít úctu a oblíbenost. Zahrnuje schopnost sledovat vlastní i cizí pocity i emoce a rozlišovat je. Lidé s vyšším EQ mají dobré předpoklady být úspěšní a šťastní.

IQInteligenční kvocient

je ukazatel rozumového vývoje, míry znalostí a vědomostí. Tato část mozku je rozvinutá pouze u lidí, ne u zvířat. Pouze tímto se lišíme! Jestliže se řídíme svými myšlenkami jsme snadno manipulovatelní. Protože myšlenka může být naprosto oddělena od emočního těla a jeho varovných signálů. Zůstaňte se svými emocemi, respektujte je a nesejdete ze své cesty.

Horse– kůň Woman -žena Ship- vztah, partenrství


Co pro mě znamená EQ Horsewomanship?

Pokud dokážeme splnit koni jeho základní životní potřeby (volný pohyb, socializace ve stádě, bonding s matkou (min. do 1 roku, pastvu a vhodné krmivo),dobré kopyta, naučíme se ho vnímat, komunikovat s ním a máme respektující, láskyplný vztah- tvoříme EQ Horsemanship.

Dobré jezdectví může mít mnoho forem. Dovolte ostatním mluvit za sebe, dovolte to i koním. Vítejte ty, kteří nejsou jako vy.

Základní pravidla:

 • Používáme cit a vcítění se. Pokud nemáme spojení se sebou, nemůžeme se opravdu spojit s nikým.
 • Dokážeme vnímat sebe i koně. Víme, jak se propojovat s druhými- jak se dotknout koně, bez jakéhokoliv nátlaku či požadavku.
 • Známe své hranice v prostoru, čase i schopnostech.
 • Snažíme se být spokojeni se sebou i s koněm na každé dosažené úrovni.
 • Tvoříme a užíváme si vztah a ne dokonalost.
 • Pracujeme s koněm tak, aby se cítil bezpečně, nežádáme to, co nemůže v tomto okamžiku splnit. Dokážeme cítit co je bezpečné/ nebezpečné – pro nás i pro koně.
 • Všichni jsem rozvíjeli své IQ, je třeba učit se rozvíjet EQ. Skutečné cítění je hluboká práce. Zahrnuje velmi ošklivou práci se stínem, která může být neuvěřitelně bolestivá. (Většina lidí to nedokáže a proto mění vzhled, skutečná změna je opravdu těžká a vukazuje na naši pokoru.)
 • Všichni jsme koni udělali něco, co by jsme teď už neudělali. Odpusťte si a buďte zodpovědní za to, co děláte dnes.
 • Kůň se s námi chce cítit bezpečně a pokud není v naší přítomnosti v klidu má pro to důvod.
 • Kůňě dokáží velmi dlouho bolest skrývat a potlačovat, je to proto, aby nepřitahovali pozornost predátorů a nestali se večeří.
 • Zacházejme se svým koněm tak, jak si přejeme, aby bylo zacházeno s námi.
 • Nemáme právo vždy dostat to, co chceme, kdy chceme a jak to chceme. Zůstávejme ve vděčnosti a pokoře.  

Základním kamenem pro EQ je cit a uvolněnost – nás i koně. Bohužel naše společnost je již na stresu závislá, už ho nevnímáme, a přenášíme ho na koně. Doporučuji se podívat se na mou stránku o stresu u koní : /stres-v-tele-kone/.

Pokud se kůň s vámi nedokáže uklidnit, začnetě pracovat se svým dechem a zařaďte do výcviku dechová cvičení. Ukázka z kurzu DECH.

Učme se pracovat se svými hranicemi a dechem, nejen v koňském světe se nám to vyplatí.

Naslouchat koni neznamená používat naše uši, ale vnímat, co cítím na srdci, v břiše, v konečkách prstů.

Když nám dojde, jak se kůň cítí, znamená to veliký pokrok v našem vztahu, ale když kůň vidí, že mu opravdu rozumíte, pak teprve se může uvolnit, může vám věřit. Jeho nervový systém se může uklidnit, přestává být v napětí a odporu.


Toto cvičení vede kůň

 • Měl by dát hlavu do pozice, kde se může brachiocephalicus „vypnout“. Pokud to není možné, vaším úkolem je navést ho k tomu pomocí dechového cvičení na propojení.
 • Když kůň cítí kontakt s vámi, měl by být vnímavý a měl by se uvolnit- změkčit, neměl by se mu vyhýbat, či se bát.
 • Snažíte se najít takovou pozici, kde se změní ze „zapnutého“- napjatého (hlava koně zvednutá), do pozice, kde se celá spodní část krku uvolní od základny krku, až nahoru přes horní úpony za týlem.
 • Současně čekáte, aby se trapézy (horní svaly) aktivovaly, protože (trapéz je antagonistický k brachiocephalicusu), takže s vypnutým brachiocephalicus se nyní může trapéz zdravě zapojit.
 • Pokud je hlava příliž vysoko či nízko, toto cvičení není účinné. Pracujte pomalu a dovolte koni, aby vám ukázal, jak je aktuálně vyvinut a jaká poloha je pro něj teď nejlepší.
 • Jakmile kůň dokáže pohodlně najít tuto polohu v klidu po dobu asi 5-10 sekund, můžete začít trénovat nesení krku za chůze. Můžete pomalu kráčet vpřed ze stoje, aby se kůň naučil, jak nést své tělo pomocí hrudi a horní části krku. ( můžete používat k výcviku target)
 • Zpočátku to může být velmi pomalé a vyžaduje to trpělivost, protože kůň vnímá, že je v této pozici zranitelný.
 • Jakmile budou moci pohodlně chodit, procvičte chůzi s větší energií, téměř vyvoláte energii klusu.
 • To nejen vystřelí na svaly hrudního závěsu a zadního konce, aby jim poskytlo solidní trénink (navrch k jemnému uvolnění psoas), ale pomůže jim to naučit je zvládat přechody vzhůru ve správném držení těla.
 • Výuka nesení pomocí hrudníku a spodní části krku.

Uvolnění NEZNAMENÁ :

Dát hlavu dolů.

Dlouhý krk a nízká hlava je uvolněná pozice, která umožňuje koni protáhnout horní linií, ale většinou to není skutečné uvolnění brachiocephalicu a zřídka vede ke správnému zapojení hrudního závěsu, i když časem se to dá naučit, protože kůň je silnější prostřednictvím prsního svalu (serratus ventralis thoracis).

Uvolnění je pozice, která koni poskytuje nejlepší přístup k vzužití závěsu hrudníku a je prvním krokem k získání svalstva pro správné sebrání na psychické i fyzické úrovni. Nelze jej vynutit pomocí vyvazování a jiných pomůcek.

Dokud nezvládnete toto uvolnění, kůň by NEMĚL dělat náročnější práci, protože vše stojí na tomto základu.

Pokud nepracujete s koněm v uvolnění, nedosáhnete dobrých výsledků a riskujete zranění svého koně, protože ho to donutí ke kompenzačnímu pohybu, protože čistě opouštíme antagonistické/synergické sestavy.

Uvolněn není trik, a přestože je jednoduchý, není snadný.

Když to uděláte správně, měli byste postupovat tak, aby koně uvolňovali a posilovali pouze tak, jak je jim to pohodlné. Toto NENÍ vynucená cvičení.