Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Osa těla

OSA TĚLA

Přestali jsme vnímat svou vlastní osu a energii.

Jsme jako chobotnice, která se svými chapadly sápe po všem kolem sebe, vměšujeme se do věcí, které nejsou naše. Nejen, že je to neuctivé k ostatním (podle mého názoru), ale ztrácíme tím zároveň vědomí sebe a svého těla. Stáváme se vyhořelou a prázdnou skořápkou. Protože svou pozornost, čas, energii, souhlas či nesouhlas utrácíme za věci, za které by jsme je utrácet neměli.

Našim koním a sobě dlužíme jednu jedinou věc- pozornost a citlivost.

Následující text platí pro člověka i koně stejně:

Na tomto obrázku vidíte, jak se zobrazuje kostra v knihách a jaká je naše realita? Nejsme symetričtí.

Skutečnost je taková, že tělo je asymetrické, zejména díky velikosti a umístění vnitřních orgánů.

Nehýbeme se, neděláme sporty ani činnosti, které rozvíjí harmonicky obě poloviny těla a na našich tělech je to znát.

Je třeba začít tam, kde si mozek myslí, že by střední osa těla měla být…

Nejde o změnu těla, jde o změnu vnímání těla mozkem.

Na obrázku vidíte dvě osy. Červená znázorňuje kde osu těla vnímá mozek a zelená znázorňuje kde osa je ve skutečnosti.

Postoj těla, vnímání bolesti i reakce těla jsou jen vyjádřením názoru mozku na informace z vnitřních a vnějších zdrojů.

Nervový systém se vždy zabývá tím, kde je tělo ve vztahu k ose, je to jeho práce. Nikdy nejde o symetrii, jde o to, kde musí osa sídlit podle informací z těla prostřednictvím smyslových orgánů.

Kůň na obrázku stojí dle drezůrních pravidel, protože byl k tomu vycvičen, ale jeho nervový systém ho udržuje v chybném středu. Kůň stojí sice kolmo, ale velmi nevyváženě.
Můžeme nabídnout veškerý výcvik a terapie, ale mozek i nervový systém si udrží tuto špatnou osu, dokud vstupující smyslové informace nezmění vnímání mozku.


Pokud ukážete mozku, kde je správná osa, zbytek těla bude následovat.


Senzomotorické cvičení s koněm:

Rovnováha v pohybu je o tlačení a tahu, aby jedna strana šla dopředu, protilehlá strana těla se musí vrátit zpět, to je základ pohybu.

Pokud chcete hledat rovnováhu nebo dysfunkci, podívejte se, jak dobře se každá strana ohýbá ve srovnání s druhou. Jak dobře může tělo oscilovat přes střední čáru prostřednictvím rotace.

Klíčem k dobré extenzi- (abdukci) je správná flexe – (addukce) !

Adduktory jsou důležitou skupinou svalů umístěných na vnitřní / mediální straně končetin, které přivádějí končetiny do středu těla. ! ! Neplést si – abdukce se týká oddálení končetiny od střední linie těla !

Adduktory fungují jako hlavní zdroj proprioceptivní stability a rovnováhy. Fungují také jako rotátory a proto jsou velmi přetížené, (což znamená, že končetina uzamčená ve flexi bude rotována ven a končetina zaseknutá v extenzi bude rotována dovnitř. Krk a hlava musí kompenzovat nedostatek stability, tělo to udělá pomocí čelisti a okulovestibulárního aparátu, což má za následek další ztuhlost.)

– připravuji video-

SÍLA VYCHÁZÍ Z FLEXE schopnosti těla bránit se a dostat se do střední linie je výchozí bod. Výchozím bodem extenze musí být dobrá flexe.

Vše souvisí se vším- tzv. Tensegrita:

  1. Když vytlačíme tělo z osy a centrální nervový systém z místa, kde patří, setkáte se s odporem a omezením, ztuhlostí, zvýšeným napětím… Tělo bude bojovat a tlačit se zpět tam, kde si myslí, že by mělo být!
    Žádné množství terapie, léků, injekcí nebo chytrosti nepřinutí tělo obětovat to, co považuje za nezbytné pro přežití.
    Pokud chceme změnit tělo, musíme začít s vyrovnáním dýchání a neuroendokrinního systému.

2. Při hlubším pohledu zjistíte, že nezáleží na postavení krku, ale na postavení čelistí….. existuje sestupný vztah mezi lebkou, čelistí a spodními strukturami krční páteře, hyoidního aparátu, ramen, hrudního koše, páteře, pánve a zadních končetin. Psychické trauma může zhoršit svalové napětí lebky a vést k nesčetným souvisejícím symptomům, včetně bolesti krku, bolesti hlavy, úzkosti a stresu.

3. Téměř u všech koní vidíme přetěžováním končetin a téměř u všech koní nedochází k žádnému nebo malému pohybu v páteři, což znamená, že ke generování pohybu používají spíše své končetiny než páteř.

  • Sedíme na TLF (The Tensor Fasciae Latae).
  • Většina koní, ztrácí mobilitu a funkčnost v jejich TLF, což znamená, že nemají žádnou nebo nízkou propriocepci.
  • Propriocepce a bolest jsou jako olej a voda, nemíchají se, máte jedno nebo druhé. Zvažte to, než si sednete na jejich záda, sednete si na jejich fascii!
  • Ve chvíli, kdy si nasadíte sedlo a utáhnete ho, vytváříte dysfunkci!
  • Pokud chcete pro svého koně dlouhověkost a zdravou páteř, postarejte se o jeho TLF!