Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

2. KURZ – CIT – DOTEK

* Cílem těchto lekcí je propojit se svým tělem a nervovým systémem. Díky tomu se pak můžeme lépe propojit s okolím a cítit koně. Je potřeba jít krok za krokem, bez pochopení a procvičení předchozího kurzu DECH vám nemusí další věci dávat smysl. 

Všichni si přejeme být milováni.

Dotek slouží jako most mezi tělem a myslí.

 • Představím vám tzv. NeuroAffective Touch® od Dr. Aline LaPierre, jež školí odborníky na duševní i tělesné zdraví.
 • Dotek léčí kolaps srdce.
 • Naše první ranné zkušenosti s dotykem jsou základem pro náš vztahový život.
 • Tělo a mysl jsou jedno, ale naše společnost a vědecká víra je oddělila.
 • Naladěný a pečující dotek má největší význam pro rozvoj našeho mozku a naše emocionální a kognitivní zrání.
 • Pomocí vědomého doteku si můžeme doplnit chybějící části z našeho ranného vývoje i nesprávně vedeného porodu, který je v naší společnosti normou.

Když se naučíme spolupracovat se svým nervovým systémemPŘICHÁZÍ POCIT PROPOJENÍ A CELISTVOSTI.

Díky tomuto kuru se naučíte ladit na své tělo a prostor kolem sebe. Naladíte své tělo jako anténu na rádiu k přijímání vln z okolí, budeme: VNÍMAT TĚLEM

CIT

Umět v sobě probudit lásku k sobě samému, jelikož dokud ji skutečně nejsem schopen dát sám sobě, nejsem ji schopen dát ani ostatním.

Celý život se za něčím honíme, dokud nám nedojde, že to, co hledáme, nikdy nenajdeme, pokud si konečně nedovolíme najít a objevit to sámi v sobě. 

Psychosomatické cvičení – Embodiment (vtělování) Uvědomění a propojení těchto tří hlavních center:

MYSL – myšlení       SRDCE – cítění      PÁNEV – síla

2. kurz

CIT

DOTEK

Cena: 936,- Kč

Koupit


DOPORUČUJI PŘIHLÁSIT SE DO NĚKTERÉHO Z MÝCH KURZŮ VĚNOVANÉMU DOTEKU.

V tomto 2. kurzu se pomocí jednoduchého, pomalého psycho-somatického cvičení naučíte obracet pozornost do svého těla a vnímat, jak otevřené či zavřené naše jednotlivé centra jsou. Obnovíme vnitřní pulzaci – (otevírání a zavírání je principem vesmíru).

 • Budete si lépe vědomi prostředí, ve kterém se pohybujete.
 • Budete více vnímat své hranice i to, co říká vaše tělo a váš nervový systém.
 • Budete pro koně jasnější a autentičtější.
 • Vaše tělo je nástroj a vy ho budete umět lépe používat.
 • Toto cvičení má relaxující a léčivý účinek. Nejde o fitness cvičení.
 • Je založeno na moderním neuro-vědeckém výzkumu pohybu.
 • Je důležité naučit se zpomalit
 • Pomocí Interocepce (schopnosti vnímat sebe sama) se můžeme znovu naučit VNÍMAT TĚLEM. 

Naše mozky slouží našim tělům a ne naopak.


K tomuto a také následujícímu kurzu budete potřebovat nafukovací balon na cvičení, který si můžete nafouknout na různou velikost. Doporučuji také masážní balon ve tvaru půlkruhu. Jsou to fyzioterapeutické cvičební pomůcky, dostupné na internetu.

Žijeme ve své hlavě – jsme za to placeni.

Jsme uvězněni v hlavě, ale naše vědomí je v těle.

Je však potřeba umět relaxovat a vnímat své emoce. Nikdy jsme neměli přístup k učitelům, kteří nás učili dovednostem pro vztahy (k sobě, ke koním, k ostatním). Naše kulturní normy vyžadují omezování přirozených fyzických projevů a emocí už od dětství Ve škole je povinností sedět nehybně na jednom místě. Potlačujeme své vnitřní impulzy, což znamená, že se postupně přestaneme vnímat. Neuvědomujeme si své emocionální stavy a proto je vidíme pouze u ostatních. Chybí nám odpovědnost za to, jak naše slova a činy ovlivňují ostatní. Přicházíme ke svým koním a přinášíme jim svůj stres….. Kontakt s námi pro ně nemusí znamenat stres, ale relax. Abychom změnili vztah ke koni, je třeba změnit vztah k sobě. Změnit to, jak vidíme a cítíme sami sebe. I já jsem na této cestě, stejně jako vy. Začneme vědomým propojením se sebou, svou středovou osou a CNS centrálním nervovým systémem.


UKÁZKA Z KURZU:

 Jako ženy jsme se musely od svého těla a země (své síly) odpojit, protože ty, co zůstaly napojeny skončily na hranicích, jako čarodejnice. Proto jsme dnes od pasu dolů necitlivé, nevědomé si svých kořenů a své síly. Ztrácíme stabilitu, žijeme v hlavě, řešíme milión věcí a zapomínáme, kdo jsme a kde je naše těžiště. Protože pánev je propojena s krkem, máme také zablokované a utlumené své autentické vyjadřování. Hledáme co je svoboda a autenticita. Proto nás to tolik táhne ke koním a do přírody.


Udržet si někoho na ,,délku paže“ není jen metaforou, ale je to i vědecký pojem. Tato neviditelná bublina kolem našeho těla (přibližně na délku paže) je nazývána: Peripersonal space.  V našem mozku máme specifické buňky, které neustále sledují a mapují tento prostor. Pokud někdo nebo něco naruší tento prostor, okamžitě se aktivují. Tyto specifické buňky v mozku ovlivňují naše vnímání sebe sama. Bez nich by jsme si stěží uvědomovali, že máme tělo. Tento prostor utváří a ovlivňuje naše sociální prostředí. Vytváříme si tzv. Body image – jak vědomě cítím své tělo. Body image je ovlivňován mnoha faktory, rodinou, kulturou, zkušeností, vlastní vírou…toto vše tvoří tzv. mandalu, či mapu našeho obrazu o nás samých. Pomocí jednoduchých aktivit, (jako je malování na koně, masírování koní i vodění koní) můžeme tento prostor začít znovu vnímat a rekonstruovat uloženou mandalu v mozku…..


!Upozornění:  Tato praxe nemusí být pro každého, vyžaduje určitý stupeň vědomí a klidu.  Pokud jste zvládli předchozí kurz DECH, můžete se pustit do tohoto. Práci s dechem ještě prohloubíme.


Obsah kurzu

 • ÚVOD
 • ŽENSKÁ ENERGIE
 • DOTEK
 • OSOBNÍ PROSTOR
 • ŽENY VNÍMAJÍ TĚLEM
 • PSYCHO-SOMATIKA
 • PSOAS – sval duše  
 • P = E
 • ENERGETICKÁ CENTRA PÁNVE

Materiály zahrnují

 • Teorii i praxi založenou na moderních výzkumech z neurovědy. Video návody i odkazy na další inspirující odborníky a metody. Praktické cvičení (na konci každé lekce vás čeká praxe).

Cílová skupina

 • Nejen pro milovnice koní, ale i všechny, co se chtějí naučit lépe používat své tělo.