Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Mindfulness

Mindfulnes – všímavost za podpory koní

Uvědomování si našich myšlenek, pocitů – zastavení myšlenek- neposuzování. Koně žijí v přítomném okamžiku- bez posuzování.

Čas strávený s koňmi nám pomůže zastavit se a znovu spojit s naším vědomím i osobní silou. Spojte se s přírodou a svou vlastní vnitřní moudrostí.

Kůň je naše ZRCADLO

 • Je koncept, který říká, že máme naslouchat koním, protože oni nám často říkají něco o nás samých.
 • Stejně tak však můžeme i my být zrcadlem pro koně.

Část našeho mozku- tzv. savčí mozek se automaticky propojuje s ostatními bytostmi v našem prostoru a cítí to, co cítí ostatní. Někdo to nazívá intuicí, někdo energií nebo podle neurovědy je to emocionální inteligence – to je náš první jazyk, který máme ještě než se naučíme vyjadřovat a rozvíjet myšlení.

Naše těla vnímají víc než si myslíme, poznají v jakém je kdo rozpoložení.

Každý máme své emoce i koně. Koně dokáží velmi dobře vnímat naše rozpoložení – cítí, co cítíme .

Je na nás naučit se vnímat a rozlišovat, co je naše a co je koně. Děláme to automaticky pokud jsme v hravosti. Humor nás propojuje a vytváří pole empatie.

 Jestli toto pole zachytíme záleží jen na nás a na pár věcech:

 • Ochotě a umění zastavit své myšlení
 • Schopnosti vnímání svého těla
 • Schopnosti rozpoznání co cítím já a co ti druzí

Je to tzv. – mindfulness – cítění- a to je základem horsemanshipu. (Jinak je vaše jezdectví jen mechanické a intelektuální cvičení.)

Za podpory stáda zažijeme spojení a komunikaci pomocí našeho těla, dechu, energie i záměru.

Naučíte se propojovat a komunikovat pomocí řeči těla, dechu, energie a záměru. Společně prozkoumáme způsob bytí ve světě, který je hluboce léčivý, který nás spojuje s naším vlastním tělem a dechem a mezi sebou navzájem.


Ve škole sebeorientace se postupně naučíte:

 • Rozpoznání našeho vlastního bezpečného prostoru.
 • Pohyb a dechové cvičení s koňmi a našimi lidskými partnery.
 • Cvičení regulace naší energie, když koně vyzveme, aby se přiblížil, nebo ho požádáme, aby nám udělal prostor.
 • Koně používají dýchání ke vzájemnému uklidnění.
 • Pozorování stáda a učení se o řeči těla koní.
 • Chůze koně na vodítku, zatímco cvičíme ztělesnění klidného vedení.
 • Úprava koně pro vytvoření pohodlí a spojení.
 • Všímavostní výtvarná činnost s koňmi – malování na ně, masáže atd.
 • Sedět a povídat si s koňmi, kteří jsou nervózní, aby se lépe cítili s lidmi.

Skupinové kurzy naleznete na stránkách zde ostatní nabídka je V MENU pod záložkou ŠKOLA – EQ. Pokud máte zájem o on- line kurz s tématem mindfulness odkaz je zde.


Nejlepší je, když nemusíte nic dělat. Nic nedělání vyžaduje hodně odvahy. K činnosti není odvaha zapotřebí, protože koná mysl. Ego chce neustále něco činit – ať je to v tomhle, či jiném světě, ego stále touží něco dělat. Jakmile něco děláte, ego se cítí skvěle, v pohodě, v pohybu, a má ze sebe radost. NIC je tou nejsložitější věcí na světě a tou nejlepší věcí na světě je nicnedělání. Už samotná představa, že musíme něco dělat, je v zásadě mylná. Důležité je být, nikoli něco dělat. Já se pouze snažím lidem ukázat, že všechno, co dělají, jim má pomoci pochopit marnost konání, aby jednoho dne naprosto vyčerpáni padli na zem a řekli si: “Tak už dost! Teď už nechceme nic dělat.” A tehdy začne skutečná práce.

Skutečnou prací je prostě být, protože vše, co potřebujete, vám už bylo dáno, a vše, čím můžete být, už jste. Nicméně je pravda, že vy to ještě nevíte.

~ Osho


NÁŠ STÍN

Během setkání s koňmi se může stát, že se dotkneme své potlačované a nepřijatelné části– stínu.

Pokud to ignorujeme, nic se nevyřeší. X Pokud nás to zahltí, budeme se hroutit.

Dejme si pauzu a naciťme si, co potřebujeme, aby se tato část cítila součástí nás, viděna, neutlačovaná a akceptovaná.