Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Stres v těle koně

Můj život a práce s koňmi mě zavedla až ke studiu ukládání stresu v těle lidí i koní. Jelikož patříme mezi savce, náš nervový systém se automaticky ladí na vibrace stáda (skupiny) ve kterém se pohybujeme. Úroveň stresu ve společnosti je alarmující a je třeba se naučit techniky na uvolňování stesu z těla. Svůj stres přenášíme na koně a všechny ve svém okolí- děti, psy…


Jedním ze svalů, kde se stres v těle koně nejvíce projevuje je – brachiocephalicus (u člověka tento sval chybí).

U koní je tento sval velmi přetížený a je kořenem mnoha problémů.

Pokud je kůň ve stresu, projevuje se to na jeho těle stažením určitých svalů (a svalových řetězců). Na těchto dvou fotkách je vidět změna v nesení krku během tréninku, který dělá např. Lockie Phillips. Zklidnění a uvolnění nastává při utváření emočního vztahu s koněm.

Koně nám pomáhají na cestě k sebepoznání, jsou naším zrcadlem a dodávají nám odvahu se na věci podívat jinak. Pokud ve vaší přítomnosti kůň nedokáže snížit hlavu a pracovat v relaxovaném stavu, nedůvěřuje vám a necítí se s vámi bezpečně. Poslouchá vás z pozice moci, ale ne důvěry. Ukazuje to na vaši sebedůvěru, na kvalitu vašich vztahů a schopnosti empaticky se propojovat s druhými. Proto vidíme v jezdectví tolik zkažených, zničených a špatně osvalených a nemocných koní. Mám pocit, že už skoro nemáme opravdu zdravé a silné koně, kteří s jezdcem s radostí předvádí co to znamená být silný a svobodný kůň.

V tomto úvodním videu je ukázka práce na utváření vztahu s koněm. Podle nesení krku můžete zjistit, jak se ve vaší přítomnosti kůň cítí.

Toto je traumatizová 4 letá kobyla Lyn, která mě velmi dobře učí, jak pracovat s traumatem v těle koně. (více v kurzu Jak tvořit vztah).

Na jejím krku jsou dobře vidět stažené svaly i to, jak se v přítomnosti člověka necítí dobře. V tomto cvičení po ni vůbec nic nechci, jen ji učím se se mnou uvolnit. Jakmile dá hlavu dolů, (uvolní brachiocephalicus), začne přežvykovat a já ji pouštím.

 Stres v těle je velmi obsáhlé téma a je více způsobů, jak s ním pracovat, více se mu věnuji v kurzu DECH A STRES.

Pro mě nejúčinější je psychosomatická práce s tělem:

 • Pro rychlé zklidnění během dne, používám např. Zívání ( pendikulaci). Umí to výborně kočky, kdy po delší době nehybnosti či spánku své tělo a svaly nejdříve stáhnou a pak se pomalu protahují– jako kočky po probuzení. Po tomto protažení následuje zívání. Toto uvolnění probíhá na více úrovních, zvláště v nervovém systému a fasciích.

Mám radost, že ve světě se objevuje nová generace trenérů a majitelů koní, která se opravdu zajímá o jiné hodnoty ve vztahu s koněm:

Prioritou už pro ně není výkon, ale to – jak se jejich kůň cítí.

Je to např.: Celesta Lazaris a její techniky na uvolnění nerových propojení či  EMOCIONÁLNÍ HORSEMANSHIP s Locie Philipsem – Učí nás koním více naslouchat a ctít jejich hodnotu.

Toto jsou některé z principů emocionálního vztahu s koněm, založeném také na znalostech neurologie a fungování nervového systému:

 • Vztah je důležitější než výkon.
 • Jde nám o kvalitu našeho propojení a porozumění.
 • Dokáži vnímat a cítit emoce koně.
 • Kůň má vždy právo říct NE.
 • Nikdy nenutíme koně ke spolupráci.
 • Jestliže ho do něčeho nutíme, jdeme proti němu.
 • Podporujeme ho, aby se ve svém těle cítil silný a svobodný.
 • Oceňujeme ho právě takového jaký je v tomto momentě.
 • Základem vztahu je, že se s námi cítí bezpečně.

Abychom dokázali lépe pracovat s koňmi, musíme začít u sebe, pak teprve ho dokážeme vnímat u koní. Pokud se vás tyto témata dotýkájí, zvu vás do svých dalších kurzů.

(Připravuji také kurz na posílení citlivosti a sebedůvěry jezdce i koně. Není to lehké téma, vyžaduje si uznání míry našich schopností i naučené bezmoci.)

 • pokud máte zájem dozvědět se, co se aktuálně děje je tu FB – Lenka Corazon

Pouze pokud je kůň uvolněný a přítomný ve svém těle, můžeme s ním komunikovat. Jeho nerový systém musí být klidný, tichý, přijímající- v parasympatickém ventrálním stavu. Jestliže není takto klidný, dokáže vnímat pouze velmi málo z toho, co se učí.

Pokud chcete vést konverzaci s přítelem, potřebuje si také sednout, zklidnit se a vnímat ho. U koní to znamená klidný dech a uvolnění brachiocephalicu – snížení hlavy. Je připraven naslouchat a odpovídat.

Pokud je kůň nervózní, jeho nervový systém má dvě možnosti jak reagovat na nebezpečí. Buď má zvednutou hlavu a hledá bezpečí někde jinde (je aktivovaný sympatikus) nebo má hlavu dole a je ve stavu disociace (odpojení) – naučené bezmoci (je aktivovaný parasympatikus dorsal vagus).

Nemůže nás dobře vnímat a reaguje pouze na rozkazy. Jeho svoboda je ta tam. Jeho reakce jsou roboticky naučené... a tam je dnešní jezdectví i lidství.


Pro ty, kteří umí anglicky doporučuji tyto videa: