Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

4. DOTEK – jak se tvoří vztah pomocí EQ

 Tyto kurzy nejsou určeny pro mainstream, jelikož od vás vyžadují schopnost sebereflexe.


Koně nás učí EQ- emoční inteligenci

(-jelikož nervové systémy všech savců jsou stejně vyvinuté) 

Naslouchat koni neznamená používat naše uši, ale vnímat, co cítím na srdci, v břiše, v konečkách prstů. Když porozumíme, jak se kůň cítí, znamená to veliký pokrok v našem vztahu. Když i kůň porozumí, že ho opravdu vnímáme, pak teprve se může uvolnit a může nám věřit. Jeho nervový systém se může uklidnit, přestává být v napětí a odporu.

Zvířata nemají rozvinutý neokortex (myšlení), ale všichni savci – včetně člověka- mají stejně rozvinutou emoční část mozku. Kůň nás vnímá na emoční (neverbální úrovni), v komunikaci s ním nic „neokecáme“. Všímá si, jestli jsme sami se sebou v souladu. Pokud vysíláme rozporuplné signály, nebude s námi spolupracovat. Základem komunikace s koněm je tedy schopnost napojení na vlastní tělo.

Tyto dovednosti platí také pro lidské vztahy.

Citlivost ke koni je odrazem citlivosti k sobě.

Naše tělo je anténa, která vysílá i zachycuje vibrace ve kterých se pohybuje. Vím, jak je v dnešní době těžké zůstat citlivá. Vyžaduje to velikou odvahu, neustálé udržování vlastních hranic a vracení se do pocitu bezpečí ve svém těle. Citlivost je však základem jakéhokoliv empatického vztahu.

Vnímání vlastního těla je tedy základ. Pokud se cítíme ve svém těle bezpečně, odráží se to v našem postoji i svalech. Pokud převažuje nejistota a neklid, svaly v těle se stahují a tělo pak nevytváří ochranný – osobní prostor, (nemáme hranice). Uvolnění je závislé na našem nervovém systému. Nervový systém je autonomní, proto tělo nemůže lhát a reflektuje to, jak se opravdu cítíme v daném prostoru a čase.

Naše tělo má úžasné schopnosti, které jsme potlačily. Dnes žijeme převážně v hlavě a soustředíme se na myšlení. Od mládí se učíme hlavně myslet, ostatní smysly ignorujeme a potlačujeme. Neumíme prožít emoce, bojíme se jich a tím se odpojujeme od těla. Emoce sídlí v různých částech těla, pokud si je uvědomíme a dovolíme si je prožít, otevírá se nám nový životní prostor.

  Online kurz  –  JAK TVOŘIT VZTAH POMOCÍ EQ

Cena :     985,-Kč

Koupit

Mé kurzy nejsou určeny pro mainstream, jelikož od vás vyžadují schopnost sebereflexe.

OBSAH KURZU


– učme se vnímat sebe i koně na více úrovních – fyzické – emocionální – energetické(vibrační)

 

Toto je fotka a video ze začátku naší práce:

Po letech práce s koňmi a lidmi, jsem začala studovat moderní neurovědu, která umožňuje pojmenovávat co se děje při utáření vztahu. Umět rozpoznávat vztahové vzorce u sebe i u druhých přispívá k pochopení a tvoření vztahů a schopnosti se v nich pohybovat. 

V on line kurzu vás nemohu naučit vnímat vlastní hranice- to jde pouze prakticky na živo – více zde: ZDE. Mohu vás však naučit, jak při komunikaci vnímat a využívat své vibrační pole, emoční naladění a svou energii.

Vnímat sebe a své pocity jsme se už v dětství museli naučit potlačovat. Stali jsme se tak necitliví a nedůvěřiví k tomu, co cítíme i prožíváme. Tím, že se (za pomocí koně) naučíme obrátit dovnitř  navyšujeme naše vědomí sebe sama, máme možnost rozvinout své EQ a získat nové schopnosti.

Principy ,,emoční práce“ s koňmi mi pomohly zorientovat se v životě. Jakmile jsem se naučila používat EQ  u koní, začala jsem je používat i u sebe. Začala jsem víc cítit, vážit si sama sebe. Začala jsem vnímat své hranice a chránit  je. Postupnou změnou přístupu ke koním jsem přirozeně začala měnit i přístup sama k sobě. Jsem si více vědoma svých fyzických omezení, strachů i nedostatků, které dokážu přijímat a mám chuť pracovat na svém rozvoji. Vím, že moje omezení se dají měnit.

RECENZE


 Upozornění:     Tyto video kurzy vznikly na základě mých životních zkušeností z více oborů. Některé způsoby masáží jsem vymyslela a vylepšovala během svého života s koňmi. Nevydávám žádné certifikáty a ani nejsem certifikovaným lektorem všech uváděných technik (to bych za svůj život nestihla). Budu ráda, když vás inspiruji k hlubšímu propojení s koňmi. Nenesu odpovědnost za špatné provedení těchto technik. Inspirujte se a používejte při tom vlastní rozum i cit.