Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Všeobecné podmínky

Nevydávám žádné certifikáty, jelikož se domnívám, že je třeba hluboké porozumění problematice jezdectví a kurz na to nestačí. Certifikát nevypovídá nic o citliosti a schopnosti vcítění se, na to je potřeba dlouhodobá praxe a vnitřní nastavení.


Podmínky smlouvy mezi Corazon z.ú. a klientem kurzu, terapie, či sebepoznávacího pobytu u koní. Poskytovatelem je Corazon z.ú., Ostravská 31, Olomouc, 77200, IČO 285 58 782. Corazon z.ú. prohlašuje, že je oprávněn k provozování a pořádání těchto aktivit.

Klientem se rozumí osoba, jejíž vzdělávací, či rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou a  uhrazenou platbou.  Smluvní vztah mezi klientem a Corazon z.ú. vzniká a nabývá účinnosti okamžikem připsání platby na účet Corazonu.  Zaplacením se klienti zavazují k povinnostem, vyplývajících z těchto všeobecných podmínek. (Podpis smlouvy není nutný.) Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek.

  1. Každý účastník je povinen dodržovat podmínky bezpečnosti u koní. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví všech účastníků. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. Účastník je povinen šetřit majetek Corazonu a při vážném poškození jej nahradit.

2. Klient má právo kdykoliv před začátkem kurzu, či pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí emailem. Při zrušení přihlášky nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek.

3. Storno podmínky:

  • Při vrácení peněz jsme nuceni strhnout registrační poplatek ve výši 500,- Kč z celé částky kurzovného.
  • Pokud se odhlásíte jeden den před akcí, vaše platba propadá nebo se přesouvá na další termín.
  • Můžete za sebe také poslat náhradníka/náhradnici. 
  • Pokud bude před začátkem kurzu hlášen celodenní déšť či bouřky, ozvěte se a domluvíme se na dalších možnostech. 

4. Corazon z.ú. neodpovídá za ztrátu cenných věcí.

5. Zaplacením částky na účet souhlasíte s přijetím všeobecných podmínek a pravidel bezpečnosti.

6. Během akce mohu pořizovat fotografie pro své propagační účely. Pokud si nepřejete být spojeni s mými aktivitami, dejte mi to prosím navědomí. V opačném případě mám váš souhlas s propagací.