Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Terapie koňmi – OLD

Koně, kteří žijí volně ve stádě (nejsou zavřeni a izolováni v boxech), jsou propojeni se svým prostředím a mají vyšší a harmoničtější vibrace než většina lidí.

 • Psychicky a fyzicky zdraví koně mají vyšší vibrace než většina lidí.
 • Vyšší energetické pole stáda dokáže pozvednout nižší a chaotické vibrace jedince.
 • Vstoupením do prostoru spokojeného stáda koní se zvyšují a harmonizují i naše vibrace. Žijí v přítomnosti a nezadržují v sobě tolik emoce,  jako my lidé. V jejich přítomnosti se mohou uvolňovat naše emoční bloky.
 • Energetické pole našeho srdce vyzařuje do vzdálenosti 1 m a pole koňského srdce cca 5 m, jak dokazuje i kvantová fyzika.

(více výzkum: HearthMath Institute, Cardiac Coherence is the Source of our Inner Power.   https://coachingconcaballosnp.com/en/cardiac-coherence-the-inner-power-horses-reveal-to-us/  )


Sebepoznávací setkání

 • Nejde o výuku ježdění, ale o setkání s koňmi a práci ze země.
 • Jejich přítomnost nás  fyzicky i psychicky harmonizuje, má blahodárný účinek na naše tělo i mysl.
 • Díky nim se dostáváme do svého těla, srdce a zdroje své vnitřní síly.
 • Nejsou nutné předchozí zkušenosti s koňmi.
 • Ke každému setkání obdržíte materiály v pdf.
 • Pracovat budeme v celém areálu i v kruhové ohradě.
 • Koně budou naši průvodci, jelikož zrcadlí naše vnitřní nastavení.
 • Doplňkem setkání může být i matrix nebo magnetoterapie (pro uvolnění energie).

Nabídka terapií:

HorseSpirit nás provede setkáním:

 1. Se svými hranicemi – toto je základní praxe, na kterou navazují všechny ostatní. Vnější i vnitřní práce na uvědomování si svých hranic, jejich udržení a ochraně. Nalezení bezpečného místa venku i uvnitř..
 2. S dechem a smysly (somatické prožívání)- Propojení s dechem. Jak dýcháme, jak se cítíme je základem komunikace (nejen) mezi koněm a člověkem. Klidný dech je obrazem klidného ducha. Více o dechu zde. Ženy vnímají svým tělem, (v těle je tma, nevidíme jen tušíme) co nám tělo a smysly chtějí sdělit. Pomocí dechu, muzikoterapie a somatic movement obrátíme pozornost dovnitř.
 3. Se svou silou (i slabostí) – cílem tohoto setkání bude nacítění a obnovení vlastního energetického pole, chůze vedle koně ,,napojení“ – získání vzájemné důvěry a pocitu bezpečí. Zaměříme pozornost do svého těžiště. V břiše je naše centrum označované jako HARA. Umět se správně vycentrovat a uzemnit je důležitým prvkem v práci s koňmi. Ne nadarmo se říká: „rozum řídí, břicho míní“.
 4. Se strachem- naučíme se přijímat své strachy, prožít je v těle, dát jim pozornost a propustit je. Citlivý přístup sám k sobě umožňuje přijímat své strach. Duležité je umění sebeobejmutí.
 5. S autoritou (s otcem s matkou)– Kůň symbolizuje (mimo jiné) autoritu a je důležité umět se s ní vyrovnat. Zvláště jako ženy s tím máme problém, snažíme se zavděčit. Jak zůstat pozorností sám u sebe při kontaktu s autoritou. Zůstat ve svém středu, své ose.
 6. S vědomým dotekem- Magické odpoledne plné hudby, vůní, kreativity.. zkusíme si různé způsoby masáže koní a nakonec koně pomalujeme podle svých přání a představ.
 7. S bytostí koně a s pokorou – meditace na pastvině s koňmi s hlavou u země. Člověk je vůči koni v pozici dravce. Všichni dravci mají oči uložené vepředu lebky, aby se při lovu mohli soustředit pouze na svou kořist, (zúžené vnímání). Na rozdíl od koní, kteří mají oči po stranách lebky, aby měli co největší úhel rozhledu, (rozšířené vnímání). Zkusíme společně spojit tyto dva pohledy na svět. Vidět svět i koňskýma očima. Dáme prostor tomu, co přijde samo.
 8. Se vznešeností- ,, Vznešenost sídlí ze všeho nejspíše v duchovním prostoru, který je samou svou podstatou nehmotný. Naše tělo je ale skvělá anténa a podle toho, jak tuto anténu naladíme, můžeme přijímat vznešenost. Je možno postupovat i opačně – tedy rozjímat a ladit se na vznešenost v duchu a pokud tak činíme poctivě, nastaví se podle toho také naše tělo.“ Pjér la Šéz. Budeme se tedy ladit a objevovat vznešenost koní a sebe. Více o vznešenosti zde.
 9. Léčení traumatu– po několika setkáních a seznámení s koňmi je možné dotknout se hlubších traumat a zpracovávat je.

Terapie probíhají venku s koňmi (za deště se nekonají.) 2-3 hod setkání, je možné je uzpůsobit na celodenní kurzy. Po domluvě mohu terapie provádět i ve vašem prostoru s koňmi.

Centrum Corazon tvořím se ženami v ženském duchu. Je pod skálou, jeho součástí jsou různá utajená zákoutí, divoká zahrada, stromy i pastvina. Je to místo pro zklidnění a uvolnění, podporuje nás v rozvíjení citlivosti. Před a po terapii je možné zůstat v tomto prostoru a nechat nové prožitky doznít. (Pokud je pro někoho cena za terapii příliš, je možné se domluvit na výměně za práci v areálu.)

Cena:
skupinové vstupné (3-8 účastníků) ……….. 2.500 Kč
individuální vstupné ……………………….…….. 2.000 Kč (ženy o 300,-Kč levněji)

Objednání mailem nebo telefonicky u Lenky Hnilicové – kontakt ZDE

Při terapii využívám i moderní technologie- měření pulzu a reakce nervového systému. https://www.heartmath.com/science/.

Pro uvolnění těla nabízím možnost využití Magneto-terapie či Matrix terapie.


Terapie s pomocí koně

Terapie s koňmi pro děti

Pokud jsou dospělí nebo děti příliš plaší nebo uzavření na to, aby nacházeli útěchu u jiných lidí, mohou jim pomoci vztahy se zvířaty. Psi, koně či delfíni nabízejí méně komplikovanou společnost a současně navozují potřebný pocit bezpečí a sounáležitosti. Mohou se s nimi seznamovat bez jakéhokoliv tlaku, masírovat je, čistit, pracovat ze země…přitom se budou učit soustředit také na sebe a svůj vnitřní prostor. Podobné jako u sebepoznávacích setkání, jen v jednodušší formě.

Pozorný dotek a pohyb lidi uklidňuje, uzemňuje a umožňuje jim objevit napětí, jež v sobě mohou držet tak dlouho, že už si ho ani neuvědomují. Uvolní-li se tělesné napětí, lze uvolnit i nepříjemné pocity. (Dny – dle domluvy a potřeby.)
Cena dle domluvy a možností.


Posezení s koňmi
Vidím tě, cítím tě – vidím se, cítím se.

Každou neděli (za pěkného počasí, ne v zimě) pořádám posezení s koňmi. Je to možnost obrátit se do svého vnitřního světa a uklidnit svůj přetížený nervový systém.

Bude se podávat káva, čaj, punč a bylinková limonáda. · Za doprovodu hudby nás koně naladí na svůj klid, bezpečí a pocit sounáležitosti.

Setkání probíhá v kruhovce, ve výšce očí –proto sedíme, a v tichosti. Je dobré se předem objednat (stačí sms na kontaktní telefon). Počet míst omezen.
Od 15 – 17 hod. Cena: 260,-/ osobu.


Co Vás čeká a co nás koně učí

Jednat vždy pozitivně – „já to dokážu“.
Poznávat se, být stále lepším a věřit sám v sebe, mít respekt k nim i k sobě.
Mít odvahu převzít velení, stát si za svým a znát své hranice.
Pochopit a vychovat nejdříve sebe a pak koně.
Soustředit se na to, co chceme, a být přitom uvolněný.
Být klidný a přitom více otevřený a vnímavý, kontaktují nás s naším podvědomím.

Přijmout zodpovědný postoj – „za všechno si můžeme sami“.
Postoj k sobě samému se odráží v postoji ke koni – jsem připraven přijmout odpovědnost a moc?
Učit se ze svých chyb – co chceme vypěstovat u koně, musíme nejdříve vypěstovat v sobě.
Umění rozhodovat se: budeme ho vést – následovat – nebo raději uhněme z cesty.
„Kůň představuje divokost a volnost, které se sami bojíme,k níž bychom se nikdy neodvážili přiblížit.“


Práce ze země – vnímání energie

Koně chovaní volně ve stádě mají přirozeně vyšší vibrace než člověk. Žijí ve stavu klidu a harmonie. Bohužel ti chovaní v boxech tak šťastní nejsou (v izolaci a ve vězení nemůžou být v harmonii).

Proto už pobyt v blízkosti koní nás může harmonizovat, uklidňovat i léčit.

Při výcviku ve volnosti se musíme umět uklidnit a spojit se svým energetickým polem. Napojit se na své vnitřní smysly a začít vnímat jako kůň. Základem pro zklidnění je uvědomit si naše 3 hlavní energetická centra: Hlavu – srdce – břicho a propojit je. K propojení dochází přes dech a vizualizaci. Bez tohoto zklidnění a harmonizace nejsme schopni opravdu vnímat.

V běžném životě musí být naše vědomí odpojeno od našeho energetického těla, abychom mohli plnit své úkoly. Jinak by jsme byli příliš přecitlivělí na své okolí a nedokázali se na nic soustředit. Vadila by nám třeba energie člověka vedle nás, hluk a vůně města, …

Přes tento centrální kanál se pak dokážeme propojit se zemí a nebem. Dokážeme pak vnímat a cítit přes své energetické tělo a můžeme začít komunikovat s koněm na jeho úrovni.

Elektromagnetické pole člověka: Každá bytost vyzařuje dnes už měřitelnou energii. Níže jsou zobrazena grafická znázornění vyzařování člověka a koně

Více o energiích na mých stránkách masazekoni.cz