Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Tantra

Naše vnímání sexuality je velmi pokřivené. Sexualita je společný tanec mužských a ženských energií.

Tanec, kterého se účastní všechny úrovně nebo aspekty našeho bytí.

Je to akt božské tvořivosti, propojení  skrze dvě polarity a sjednocení.

Žijeme ve světě, kde je sexualita pošpiněná, ponížená a zatížená pocity viny, strachu, odsouzení. Kdyby se nám podařilo ji očistit od těchto nánosů a znovu díky ní rozproudit lásku, celý svět by se změnil. Sexualita je dar, jejím léčením můžeme změnit sebe i svět.  Využíváme ji většinou mužským způsobem,  chybí ji ženská složka vyjádření.  Pokud dokážeme znovu propojit a vyčistit spojení mezi pánví a srdcem, uzdravíme  a rozproudíme  posvátnou sexuální sílu.  Sexuální = životní sílu přijímáme většinou jen na pár procent.  Hlavně jako ženy máme nepřijaté vlastní tělo, prsa, zadek, vagínu. Neumíme přijímat a vyjadřovat potěšení. Jsme oddělené od pocitů ve svém těle. Po staletí byla posvátná ženská sexualita potlačovaná a její představitelky zabíjeny.

 

Posvátná sexualita je nalezením a pochopením mužského a ženského principu v sobě. Je to přijetí, láska, radost a celistvost. Když necháte své  srdce, aby se ujalo Vaší sexuální energie, najde její nejradostnější vyjádření. Pokud však necháte řídit sexuální proud Vašimi myšlenkami (hodnoceními), nebo Vašimi emocemi, zjistíte, že tato vůle způsobí zablokování ve Vaší energii. Na mentální úrovni mohou existovat morální nebo duchovní přesvědčení, která vám zabraňují těšit se ze sexuality. Mnohé z těchto domněnek jsou náboženské povahy.

Když je v sexuálním setkání přítomno srdce, dovolujete své intuici, aby si všimla, co se děje mezi vámi, když jste fyzicky intimní.  Neskrýváte své emoce, mluvíte o nich otevřeně.  Může se vynořit stará bolest a jako taková je přijata. Jste přijímáni takoví, jací jste, a tento druh přijetí je tou největší léčivou silou, jaká existuje. Jelikož jsou sexuální energie tolik drahocenné, zacházejte se svojí sexualitou uctivě. Když se objeví problémy, strachy nebo napětí kolem, nesuďte sexualitu jako takovou a nevzdávejte se jí, neboť je to Vaše přirozená součást, posvátná součást.

Spojíte-li svoji energii srdce se svojí sexuální energií, dojde k ohromnému léčení. 

Léčíte prastarou historii boje mezi muži a ženami. Mužské a ženské energie se chtějí znovu spojit a splynout v tanci radosti a tvořivosti. Cokoli, s čím k tomu přispíváte na individuální úrovni, má pozitivní dopad na kolektivní duše mužů a žen. Vaše sebe-láska zpřístupňuje druhým energie trpělivosti a lásky.

Částečně převzato z www.jeshua.net:


Vnitřní žena a vnitřní muž

– rozdělování psyché na „vnitřní osoby“ je koncept, který umožňuje lépe pochopit lidské reakce. Proto se občas vyplatí podívat se na naše „vnitřní bytosti“ detailněji. Vnitřní žena a vnitřní muž  jsou dva doplňující se aspekty naší osobnosti. To, jak jsou ve vzájemné harmonii, má dopad nejen na naše partnerství. Nemalý vliv na naši vnitřní ženu a vnitřního muže měli naši rodiče. Je dobré (pomocí různých technik) poznat,   jak naše vnitřní žena umí spolupracovat s naším vnitřním mužem. Jak naše vnitřní postavy ovlivňují pozitivně či negativně náš život, a to nejen v partnerství, ale ve vztazích obecně. Spojením s naší vnitřní ženou a vnitřním mužem nastartujeme proces léčení jejich vzájemného vztahu, našeho vztahu sami k sobě a tím i našeho vztahu k okolí. To nám pomůže vnitřně dozrát a stát se skutečně zralou bytostí, která bude umět rozvíjet naše vztahy. Otevřeme svoje srdce lásce, důvěře a intimitě. Prohloubíme tak vztah sami k sobě.

Spojení s vnitřní ženou a vnitřním mužem je cestou do našeho nitra. Pokud v něm máme prázdno, naše vnitřní žena i vnitřní muž nám tu prázdnotu mohou naplnit, oživit nás. Máme-li v nitru bolest, je to naše vnitřní žena a náš vnitřní muž, kteří dokážou bolest ukonejšit. Jsou-li naše vnitřní žena a náš vnitřní muž radostní, i my jsme plni energie a chuti do života. Ucelenou lidskou bytostí se totiž stáváme v okamžiku, kdy je naše vnitřní žena a náš vnitřní muž ve vzájemné rovnováze. Až tehdy se stáváme zralými, přitažlivými charismatickými bytostmi.

Každá žena v sobě skrývá kus drsného chlapa a v každém muži je část ženské něhy. Jak u muže, tak u ženy se může stát, že jedna či druhá část vnitřní osobnosti stojí více v popředí. Někdy se síla těchto dvou „hlasů“ mění a jejich priorita prohodí, většinou však zůstávají delší dobu neměnné. Koncept „vnitřního muže“ a „vnitřní ženy“ pak vysvětluje mnohé z komunikačních šumů mezi lidmi. Zajímavé je to zejména z hlediska partnerských vztahů.

Všechny tyto hlasy samozřejmě patří do celku „Já“ a tvoří nedělitelnou jednotu. Nicméně rozdělování psyche na „vnitřní osoby“ je koncept, který umožňuje lépe pochopit lidské reakce. Proto se občas vyplatí podívat na naše „vnitřní bytosti“ detailněji.

Převzato:  http://www.homeopatie-konstelace.cz/domains/homeopatie-konstelace.cz/posvatne-zenstvi/

Bloky v ženské sexualitě

U žen je často zablokována oblast první a druhé čakry, které jsou nejvíce pošramocené a zraněné, jako důsledek sexuálního útisku a násilí po mnohá staletí. Po velmi dlouhou dobu byly ženy zasazeny do sloužící role v téměř všech oblastech společnosti a to stále platí pro mnohá místa na Zemi. S ohledem na sexualitu se tato nerovnost projevovala jako znásilnění, napadení a ponížení v obrovském měřítku. Důsledkem toho mnoho žen, ale i kolektivní ženská duše, obrovsky trpěla. Existují hluboká emocionální zranění, která potřebují čas, lásku a především péči, aby se vyléčila.

Žena má na rozdíl od muže  jednu výhodu – je spojená s cykly přírody a každý měsíc prochází očistou, která ji konfrontuje s vlastní temnotou. Proto my ženy máme možnost být více v kontaktu s vlastními stíny a převzít za ně zodpovědnost. Pro ženu je důležité, aby zaměřila svou pozornost dovnitř do těla, přijala své temné stránky a naučila se rozlišovat mezi tím, co je pro ni užitečné a co destruktivní. Pokud si uvědomí své projekce a spojí se vědomě se svými stínovými složkami, její kousky duše se opět zcelí a ona může vládnout svému životu jako moudrá a laskavá královna s nekonečnou tvořivostí a velkou osobní silou.

Bloky v mužské sexualitě

Co se týče mužské sexuální zkušenosti, bloky, které se objevují,  jsou převážně na úrovni srdce nebo hlavy. Na těchto úrovních může být strach ze vzdání se a strach z hluboké emocionální intimity. Většinu času tento strach dosahuje mnohem dál, než si můžete pamatovat. Vztahuje se k éře, ve které ženy dominovaly mužům. To vytvořilo ze hry sexuální přitažlivosti, jenž byla zpočátku nevinná a spontánní, hrozbu. Muži se naučili, že je nebezpečné otevřeně ukazovat své emoce a otevřít srdce své partnerce. Uvnitř mužů existují hluboce zakořeněné strachy ohledně odevzdání se své citlivé stránce a tyto strachy se nemusí bezpodmínečně projevovat na fyzické úrovni. Mohou se účastnit fyzického sexuálního aktu, zatímco své city drží oddělené. Takže může být muž sexuálně přítomen na fyzické úrovni, zatímco jeho citlivá povaha je (částečně) nepřítomná. Jeho emoce jsou pod zámkem kvůli jeho strachu otevřít se a strachu, že se stane zase znovu zranitelným k odmítnutí. Existují staré vzpomínky duše na odmítnutí a emocionální zjizvení.


„Tantra“

je  umění,  souhrn mnoha postupů, meditací, cvičení i práce s tělem, které nás skrze vlastní prožitek posouvají hlouběji k sobě, k pochopení „kým jsem“. Tyto techniky pomáhají postupně odstranit nánosy strachů, traumat, stažení, resistencí…; dochází k postupnému otevírání a zprůchodňování vnitřního energetického kanálu v těle (systém čaker), kterým může začít proudit energie zezdola (ze sexuálního centra, kořenové čakry) nahoru (do korunní čakry). Tím se transformuje energie sexu na energii duchovní.

V překladu slovo „Tantra“ znamená něco jako síť, provázanost všeho se vším. Tedy vlastně opět Jednota, propojení, nepodmíněná láska.

Více o tomto tématu na : https://tantramasaze-olomouc.cz/tantra-a-sexualita/

workshop