Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Psycho-somatika

 PSYCHÉ  =  DUŠE    +    SOMA  =  TĚLO

 Víte, že přes tělo můžeme měnit svou psychiku (myšlení, chování, jednání, prožívání) a přes psychiku můžeme měnit i své tělo !! 

Všechny buňky v našem těle reagují na každou emoci i myšlenku. 

Novodobí terapeuti vnímají tělo a duši jako spojené nádoby. Naše nemoci přichází z nějakého důvodu – mají nás na něco upozornit, aby jsme něco pochopili, přijali a změnili. Nemoc je informace, která vzniká nejprve na energetické rovině (mysl, duše) až v její poslední fázi je projevena na fyzickém těle. Tato informace je zpětná vazba naší duše, která se projevuje přes fyzické tělo v podobě zdravotních obtíží nebo ne – moci.

Z pohledu psychosomatiky naše nemoci reflektují: konflikty ve vztazích, potlačovaní emocí, naše vnitřní přesvědčení, podvědomé bloky a traumata, nedostatek lásky a pozornosti, pracovní problémy, stres a mnoho dalšího…

Nemoci lze opravdu vyléčit jen tak, že léčíme všechny tři složky našeho bytí. Vše ostatní vede jen k částečnému přeléčení, potlačení, nebo uspání nemoci, odstranění symptomu a projevu nemocí. Pokud se neléčíme na více úrovních našeho bytí, tak se nám budou nemoci vracet zpět jako zrcadlo našeho vědomí a duše. Zdraví znamená, že jsou všechny 3 složky fyzická, mentální, a duševní ve vzájemné rovnováze, pokud dochází k jakémukoliv porušení rovnováhy byť jen v jedné složce člověk se stává nemocným aniž by si to třeba vědomě uvědomoval. Tělo nemůže být zdravé, když je nemocný duch, nebo mysl! Skutečná příčina nemoci je vždy spojena s naši mysli, emocemi a je zakořeněna v naší hlavě.

Řešení nemocí jen na fyzické úrovní je jen 1/3 problému a nikdy nevede ke skutečnému vyléčení. Jde o určitou formu byznysu, (farmaceutický průmysl je důkazem). Psychosomatika je cesta k uzdravení, protože jde o propojení jednoho velkého celku a komplexního přístupu k pacientovi.

Somatická terapie – je proces, v němž se učíme nejen cítit své tělo, ale také cítit svým tělem a celou svou bytostí. Tělo je rezervoárem všech našich životních zkušeností. Každá naše zkušenost je obtisknuta do buněčné paměti těla a žije v hlubinách našeho tělesného prožívání, stejně jako v našich gestech, pohybech, postojích… Jedním z průkopníku Somatiky je Peter A. Lewin, který se zabývá léčením traumatu a PTSD (post traumatický syndrom).


Náš život ovládají naše strachy a zranění. Náš postoj ukazuje jak na tom jsme. Vše je spojeno se vším.

Držení těla je u každého jiné, je ovlivněno prostředím, výchovou, úrovni vědomí generace, která vychovává tu následující. Žijeme stále víc a víc v hlavě a odpojujeme se od těla. Mění se tím naše těžiště, hlava přejímá vedení a jde první. Pohyb má vycházet z pánve a hlava má následovat. Centrum moudrosti a naše těžiště je v hara- středu- core -ale my jsme zůstali uvězněni v hlavě.

 • Začít vnímat své tělo nebývá zpočátku  příjemné, je to díky tomu, že jsme byli naučeni neposlouchat ho, překračovat jeho možnosti odpojovat se od něj.
 • Nevnímáme jeho přirozené potřeby pohybu, dýchání, odpočinku….Je potřeba se s tímto systémem znovu spojit, aktivovat ho a respektovat.
 • Jednáme  v souladu s obrazem, který si sami o sobě uděláme.

Změna postoje je možná jen díky pochopení a porozumění sám sobě. Tím může začít změna celé osobnosti. Tato změna však musí probíhat v kontextu života, jinak to vzdáme. 

Tělo je úžasný nástroj s mnoha funkcemi, které teprve objevujeme. Existuje několik psychosomatických terapii, které pomáhají měnit naše pohybové vzorce a tím i chování (nejen lidí). Pokud vás některá metoda zaujme, doporučuji si ji zkusit a vyhledat si vhodného terapeuta, který pracuje s tělem i psychikou dohromady. Psychosomatika je nový směr pro léčení a rychle se rozvíjí. Pro náš život i ježdění je důležitá jakákoliv vědomá práce s tělem, např.: jóga, fyzioterapie, masáže, somatická terapie, kraniosakrální terapie….

Nepotřebujeme tolik terapeuty, potřebujeme se naučit, jak se spojit sám se sebou. Naše tělo je náš terapeut – neustále nám dává zpětnou vazbu.

Opravdová práce se strachem je dlouhodobý proces, který nás učí:

 1. Budovat osobní zdroje a bezpečí, díky kterým můžeme zvládnout cokoliv.
 2. Osvojit si jemné zacházení se svým tělem.
 3. Ovládnout nutkavé a nezdravé tendence nervového systému (bolestné znovu sehrávání špatných zkušeností minulosti).
 4. Budovat schopnost rozeznat svou zdravou míru a také stav odpojení a disociace.
 5. Všímat si, kdy jsme ve stresu, pod tlakem a kdy se vypínáme. Začít brát tyto stavy vážně a láskyplně se o sebe postarat.
 6. Učit se respektovat svou kapacitu a pohybovat se v zóně učení PNS (ne paniky SNS).
 7. Regulovat jakoukoliv vysokou aktivaci (příliš stresu či radosti).
 8. Umět říct Dost, Stop, Stačí.
 9. Nechat tělu volný prostor ve vybíjení nahromaděného stresu a zároveň nad tím mít stále kontrolu…
 10. Nacházet svůj stabilní střed, aby nás nevykolejilo vše, co se okolo prožene. 

Fyzické tělo je nástroj na cestě k osvícení, se kterým je potřeba naučit se pracovat. 

Pro budování jakéhokoliv vztahu (i vztahu k sobě) jsou velmi důležité – HRANICE. Nastavujeme si je každý sám v sobě. Zajišťují nám můj POCIT BEZPEČÍ. Takzvaný pocit bezpečí je velmi důležitý pro jakoukoli další práci se stresem a srachem. Kdo neumí vnímat svoje hranice, nedodržuje je ani vůči ostatním.

Hranice vnímáme v těle, ne v hlavě. Pocit já je zakotven v životně důležitém vztahu k vlastnímu tělu. Dokud nejsme schopni cítit a interpretovat své vlastní tělesné počitky, nemůžeme sami sebe skutečně poznat. Pokud máte s vnímáním hranic problém, zaměřte se na ně. (Můžete se také objednat u mě na praktické psychosomatické setkání s vlastními hranicemi a s koněm.)


Pro příklad práce s tělem uvádím některé psycho-somatické metody, které jsou už dostupné i u nás:

FELDENKRAISOVA METODA

Moshé Feldenkrais sestavil metodiku cvičení, která nás dokáže vynést z bludného kruhu představ, které jsme si o sobě vytvořily. Když zlepšíme vnímání a propojení jednotlivých částí těla, získáme větší sebeuvědomění, můžeme integrovat nové pohybové vzorce, odstranit bolest i špatné životní vzorce. Tato cvičení se už používají také pro jezdce – mění napětí a vzorce v těle ( postoj, pohyb,dech).  Jednáme  v souladu s obrazem, který si sami o sobě uděláme. Chodím, mluvím, sedím, miluji se, jen tak, jak sám sebe vnímám. Tento obraz sebe je  zděděný, tvořený výchovou a sebevýchovou. Výchova vychází z úrovně myšlení předchozí generace. Pouze sebevýchovu můžeme ovlivnit.Díky společenským hodnotám musíme potlačovat své spontánní potřeby i přání a vytváříme masku, za kterou se schováváme (i sami před sebou).  Zapomeneme na své niterní potřeby a ztotožníme se s vnějším světem. Ne každý dosáhne prostřednictvím své masky úspěchu a tak nemáme uspokojení ani díky své masce ani díky sobě. Každý máme dva světy: svůj vlastní a ten druhý, který je všem společný Matrix. Více v dokumentu ČT.

CONTINUUM MOVEMENT – MYSTÉRIUM VODY V TĚLE

Naše tělo je tvořeno z 60 až 90 % vodou. Voda je obsažena v každé naší buňce. Ve vodě vznikl počátek života a každý živý organismus se vyvíjí ve vodě a je tedy s vodou velmi úzce propojen tělesně i vědomím. Tekutinové tělo je vývojově naším nejstarším tělem. Poznali jsme ho na vlastní kůži v prenatálním období. Cesta do tekutin těla nám pomáhá se propojit s vodou v nás a spojit se s prapůvodním v nás. Jsme propojeni s vodou na úrovni každé buňky. Naše tělo touží po spojení s vodou, vnímáte to?
Přes fluidní pohyb- continuum movement – se dotýkáme sebe-léčivé a transformační síly uvnitř nás a to mnoha způsoby: fluidním pohybem, zvukem, (který se šíří tekutinou lépe než vzduchem), otevřenou pozorností a různými  druhy vnímání … Fluidní pohyb je prací s tělem, emocemi a je i spirituální praxí, propojování se s něčím, co je větší než my. Je to velice sebe-léčivá až „somatická“ praxe, která rozvíjí v těle živost, radost, regeneraci, výživu tkání i buněk a transformační procesy. Je to proces, který pracuje po vrstvách a propojujeme se v něm sami se sebou hlouběji a hlouběji.

Tekutiny promlouvají ve všech aspektech našeho bytí a dostávají nás hluboko k sobě.
Dávná učení mluví o fluidním vnímání, vyzdvihují naše zrození se z vody a odkazují nám rituály, kde  hraje voda klíčovou roli (křest, svěcení).

Moderní věda a medicína začíná považovat naše vnitřní tekutiny za důležitou složku v procesu léčení.
Nové vědecké poznatky objevují např. úžasný svět fascií – fasciální sítě v našem těle, které tvoří naši strukturu, obalují tkáně, orgány a propojují celé naše tělo. Tato síť stejně jako bederní svaly může plnit svou zdravou funkci pouze pokud je „pružná“ –

Esence vody reprezentuje ženský princip, představuje plynutí, je spojena s emocemi, nevědomím,  přizpůsobivostí, flexibilitou.

 V podstatě v nás koluje stále stejná voda, která koluje zde na Zemi již miliony let a její koloběh je nekonečný. Pokud vás tento typ praxe zaujal, podívejte se na stránky zakladatelky- Emilie Conrad

Základem pro jakoukoliv práci s tělem je však dech. Jakmile se naučíte vědomě dýchat, budete lépe vímat své tělo a prožitky, které se v něm odehrávají.

Pokud si chceme vytvořit vztah s koněm, je třeba naučit se vnímat, kdy jsme ve stresu (máme aktivovaný sympatikus) a kdy jsme v klidu (máme aktivovaný parasympatikus) Náš vztah s koněm se výrazně prohloubí a zklidní pokud budeme umět sebe-regulovat svůj nervový systém. Kůň nás začné brát jako důvěryhodného vůdce, který se dokáže vrátit a vytvářet pocit bezpečí.

Zkuste nejprve několik měsíců pracovat se svým dechem a postupně přidávat jakoukoliv klidnou pohybovou praxi s koněm.


PRAXE

4. praktické cvičení – uvolnění stresu v těle:

 • Všímejte si během dne, kdy se tělo stáhlo, kdy se potřebuje uvolnit a protáhnout.
 • Nepohodlí v těle nás učí a připomíná, co mé tělo potřebuje fyzicky i emocionálně. Dopřejte mu, co potřebuje. Uvědomte si, kolik stresu do něj vkládáte. Uvolnění v těle vede i k uvolnění v mysli.
 • Naučte se používat techniky dýchání během dne k uvolnění. Pomůže vám to odstranit škodlivé návyky a naučit se vnímat stav rovnováhy. Uvolnění napětí ve středu těla vede k uvolnění i na okrajích. Praktikujte brániční dech.  Když uvolníme hrudník, uvolníme zároveň ramena i kyčle.
 • V 2. praktickém cvičení jsem psala o zádrži dechu a jak podle toho můžeme odhadnout míru našeho stresu. Je za tím celá řada vědeckých výzkumů a studií… Jen pro doplnění- průměrná délka příjemného zadržení dechu je 20 sec.a více. Pokud tuto dobu bez problému vydržíte, je to známka toho, že tělo není ve stresu. Klidová frekvence dýchání je 5-6 dechů za minutu.


Doporučuji ke shlednutí dva rozdílné přístupy pro práci se strachem. Vážím se práce fyzioterapeotky s přesahem do čínské medicíny – Markéty Strnadové. Také jsem prošla dýcháním podle – Wima Hofa, můžete si ho také zkusit podle tohoto videa.