Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

PSOAS

Správná jízda na koni má uvolňovat a otevírat pánevní oblast.

Jelikož ženská sexualita (i jakékoliv její vyjadřování) byla po dlouhou dobu potlačovaná, dělají nám tyto pohyby větší problém  než mužům. Je třeba se na tuto oblast více soustředit a začít s ní znovu vědomě pracovat. Díky jízdě na koni se můžeme naučit, jak tuto oblast vyčistit, posílit a nabít  životní energii. (připravuji  videokurz na pokročilejší praxi posílení i uvolnění našeho středu.)

Pohyby pánve při jízdě na koni.

Studuji způsoby ukládání strachu v těle a jedním z míst, kde je strach uložen je právě psoas. Samozřejmě při jízdě na koni nás většinou náš strach blokuje v pohybu a uvolněnosti, je to právě přes tento sval. Abychom mohly uvolnit záda i celé tělo a jít s pohybem koně, musíme mít silný, pružný a uvolněný střed – těžiště – hara. Zaměříme se tedy na poslední díl naší skládanky:

PSOAS se nazývá –  SVAL DUŠE

– je tvořen skupinou svalů, jež propojují horní a spodní polovinu těla. Bývá označován za “most propojující nebe a zemi”. Svaly psoasu jsou důležité pro stabilizaci trupu,  jejich hlavní funkcí je udržovat rovnováhu pánve ve vztahu k páteři.  Přímo ovlivňují stav bederní páteře a bránice. Mají vliv na pozici celých dolních končetin i chodidel, pohyblivost hrudní a krční páteře a pohyby paží nad hlavou.

Patří k nejhlubším svalům v našem těle a jsou propojeny s vývojově nejstarší částí našeho mozku – s plazím mozkem. Díky tomu je (bez našeho vědomí) ovlivňován primárními instinkty – vyčerpává ho pocit ohrožení, stres, napětí, nebezpečí, strach o přežití.  A naopak- vyživuje ho pocit bezpečí, důvěry a klidu. Jeho horní část v sobě nese téma integrity, sebeprosazení a výživy. Dolní část souvisí s trávením, sexualitou a uzemněním.

Uvolněný psoas podporuje správné nastavení beder a masíruje okolní orgány(ledviny na něm leží) a svaly při každém kroku. Psoas je propojen s bránicí a navzájem se ovlivňují.

Bohužel způsobem našeho sedavého životního stylu jsou tyto svaly většinou vypnuté a nefunkční( v lepším případě) nebo stažené a zablokované – způsobující problémy a bolesti s bederní páteří. Pokud zůstaneme v sedu či ve stoje  po celý den, náš psoas je v napětí. Nejlepší pozice je pro nás ta, která se neustále mění.

Péče o naše hluboké vnitřní svaly – psoas – je spíše hraním si,  znovuobjevováním našich vnitřních prostor a prožitků, nasloucháním, vedením pozorností do těla, navazováním kontaktu a komunikace s tělem. Navracení “šťavnatosti” skrze pomalý vědomý pohyb, pozornost, ozvučený dech, ticho a klid.  Průkopnicí práce s tímto bedernim svalem je Liz Koch z USA – zabývá se jím už více než 40 let.

Psoas reaguje na neustálé napětí a přemíru informací kolem nás tím, že ztrácí svou pružnost, “šťavnatost“, vysychá, je vyčerpaný, v přeneseném smyslu i náš život ztrácí “šťávu”. Z toho důvodu má velmi sníženou schopnost uvolnění. Proto v některých případech nepomáhá klasické cvičení, protahování a posilování. Je také obtížné se k těmto svalům dostat,  jsou uloženy za břišními orgány a silně propojeny s našimi reflexy, s pocitem bezpečí i tím, jak se uvnitř cítíme. Proto není příjemné nechat druhého člověka sahat na tyto partie.

Pomocí vědomého dechu- je možné si tyto svaly oživit, rozvibrovat a probudit. Je to však postupný p r o c e s, kdy objevujeme různé vrstvy.  Je to zároveň psychosomatická praxe, kdy nasloucháme vnitřním pohybům a učíme se hlubšímu porozumění. Učíme se pečovat o svůj střed a zároveň ho vnímat, zcitlivovati uvolňovat a s ním i o celé naše tělo v rovině fyzické, emoční, psychosomatické i energetické.
Vytváříme tu prostor k rozpouštění svých dávných  zranění a bloků a umožňujeme tak tělu naplňovat se i přímo fyzicky pocity bezpečí, klidu a důvěry v život.

Zkrácený psoas vede k prohnutí v bedrech (viz obrázek).

O významu svalů Psoas (velkých svalů bederní) jsou napsané knihy. Zde je krátký výtah. Tyto svaly jsou zdrojem stability, našimi kořeny i zdrojem vnitřní sily. Tak jako dům stojí na svých základech, tak naše bytí potřebuje mít vytvořeny silné kořeny. Když svaly Psoas ztrácí svou pružnost a „šťavnatost“, jsou vyčerpané a vysychají. 

PROJEVUJE SE TO I V ŽIVOTĚ – NÁŠ ŽIVOT ZTRÁCÍ „ŠŤÁVU“, chybí nám živost a radost. A platí to i naopak . Svaly Psoas jsou jakýmsi lakmusovým papírkem našeho života, fyzickým odrazem našeho stavu bytí a zdraví našich základů ….. A my tyto ZDRAVÉ ZÁKLADY a šťavnaté svaly Psoas buď MÁME a vnímáme to nebo nám CHYBÍ a pak se to projevuje ve všech aspektech našeho života.

Odkaz na knihu Liz Koch v originále:  https://kupdf.net/download/the-psoas-book_5994b621dc0d609e19300d1a_pdf


PSOAS A PÁNEVNÍ DNO

jsou velmi propojené. Potíže s pánevním dnem z 90 % souvisí s kondicí svalů Psoas.

Nemám v úmyslu zde představovat problematiku pánevního dna, jsou na to celodenní kurzy, které můžete absolvovat. Pánevní dno nejsou jen svěrače, jak se uvádělo dříve. Tvoří jej 3 vrstvy svalů. V pánevním dnu je ukryt velký poklad pro každou ženu, díky němu se můžeme cítit radostněji, uvolněněji a mít více energie a vnitřní síly.

Pomocí Matrix stimu  prozkoumáváme všechny 3 vrstvy pánevního dna.  Prokrví se uvolní i aktivuje.

Určitě jste si všimly, že stoupá povědomí o ženské energii.

Kolik procent životní (sexuální) energie vnímáte, že proudí vaším tělem???  Cítíte v sobě tu tvořivou sílu, radost, zapálení do něčeho, propojení s přírodou, chuť do poznávání nového…

Přes propojení se svým tělem probouzíme posvátnou životní sílu a energii. Probouzíme svou vášeň, sebevědomí a sebelásku.

Posvátná sexualita přináší vyšší stavy orgasmu, extáze, setkání s božskou energií skrze muže a skrze naše tělo. Aktivuje náš kanál k božství ve všech aspektech našeho života. Je ztracenou cestou k božství.

 • Porozuměním a uznáním svých hloubek i výšek posvátné  mužské i ženské energie lépe pochopíme své vnitřní boje, objevíme své dary a očistíme svou cestu k božství.
 • Zpracováním studu, traumatu, limitujících přesvědčení a dalších omezujících bariér k sexuálnímu vyjádření, vytvoříme bezpečný prostor být sám sebou a vyjadřovat to ven.
 • Kultivováním přítomnosti a posvátnosti v každém okamžiku položíme základ pro milování s partnerem se sebou se světem.


PRAXE

10. praktické cvičení– sebeláska

Po svém dechovém cvičení si zkuste procítit své odpovědi na tyto otázky:

 1. Jaký mám vztah ke svému tělu? Jak vnímám jednotlivé části svého těla (včetně těch společností pošpiněných, kde cítíme vinu, stud, ..)
 2. Dokáži se podívat na nános svých předsudků ohledně sexuality – je to náš kanál k božství, moudrosti, světelnosti, lásce, vnímám ho tak?
 3. Sexualita uvolňuje naše skrytá monstra a divokost. Dokáži dávat lásku i tomu, co nemiluji? Je to posvátné vnitřní propojení skrze celé naše tělo – propojení naší temnoty s naším světlem. Milující světlo do každé své temnoty a nenávisti.
 4. Jak moc toužíme po…lásce, propojení, citlivosti, potěšení, tajemství, osvícení, extázi, božství, …
 5. Umím jít dovnitř do svého těla a do hloubky své pravdy, nebo sbírám jen další nánosy informací z venku?

11. praktické cvičeníuvolnění psoasu a pánevního dna

Můžete si zkusit procítit jednu z jógových pozici na oblast pánve. Je velmi vhodná zvláště pro jezdce na koních.

Jako ženy jsme byly od své pánve (centra síly) odpojeny. Možná budete potřebovat více dechových cvičení zaměřených na tuto část, abyste mohly vnímat nějaké propojení.

 • Vyberte si klidné a bezpečné místo, kde vás nikdo nebude rušit,
 • lehněte si na zem a pusťte si své oblíbené dechové cvičení,
 • po 10 min klidného dýchání si vyzkoušejte tuto jógovou pozici
 • nadechujte se jakoby přes pánev a vnímejte pocity v těle.
 • Tato pozice uvolňuje stres spojený se sexualitou a také se používá v psychosomatické praxi.

12. praktické cvičeníVědomé dýchání do středu

Toto závěrečné cvičení už záleží na vaší individualitě a záměru. Dotvořte si ho po vzoru předchozích cvičení, na základě svých potřeb a vnímání.

Jako ženy jsme byly od své pánve (centra síly) odpojeny. Možná budete potřebovat více dechových cvičení zaměřených na tuto část, abyste mohly vnímat nějaké propojení.

  Půjde nám o ukotvení se v břichu v těžišti – v centru naší síly. Využijte vlastní citlivost a představivost.

 • Vyberte si klidné a bezpečné místo, kde vás nikdo nebude rušit.
 • Je na vás, kde momentálně cítíte a vnímáte svůj střed. Je to psoas? Pánev? Břicho?
 • Můžete sedět, ležet, stát.
 • Pusťe si svou oblíbenou sekvenci dechu.
 • Položte si ruce na svůj střed.
 • Dýchejte pomalu, vědomě do svého středu a pozorujte, co se tam děje.
 • Zůstaňte v roli pozorovatele, nechte emoce volně přicházet a odcházet.

Další dechové praxe už nechávám na vaší představivosti a potřebách. Využívejte svou intuici a nápady. Je toho hodně, co se dá s dechem dělat, nebojte se zkoušet nové věci.

Bylo zjištěno, že lidé praktikující techniky bytí ve svém středu, mnohem snadněji akumulují pozitivní energii, která jim pomáhá udržovat zralé postoje, pohledy na svět i životní rovnováhu. To je jeden z důvodů, proč meditace a cvičení bytí v přítomnosti, v poslední době roste na popularitě. Mnoho lidí, medituje každý den, protože vnímají pozitivních přínosy technik a mohou akumulovat energii a použít ji v běžném životě.

Je pravda, že různé formy meditativních praxí vedou k většímu vycentrování sebe sama. Můžete si představit vycentrování (bytí ve svém středu), jako koherentní sblížení mezi vaším srdcem, myslí a duchem. Z tohoto stavu prospívá nejen váš fyzický systém, ale i celé vaše okolí.

Pokud budete mít chuť sdílet své zážitky nebo budete potřebovat poradit, můžete mi napsat na email: corazon.os@seznam.cz

Děkuji za Váš zájem o tento kurz,

přeji příjemnou praxi a přeji Vám, aby se tato dechová praxe stala součástí vašeho života.

Pokud budete uvedené dechové cvičení pravidelně praktikovat, stanete se citlivější k sobě i ke svému tělu. Pomůže vám to ve všech oblastech života, nejen k lepšímu ježdění a lepšímu vztahu s koněm.

Jakmile začnete znovu vnímat tělem a propojovat se se svým srdcem, stane se váš život citovější. Zjistíte, kolik si toho nesete na ramenou a že je třeba taky něco pustit a nechat odejít, aby se vám ,,nejen“ lépe dýchalo.


Zamyšlení na závěr

   Pokud toužíte po hlubším vztahu se svým koněm, učte se vnímat tělem a propojovat se s ním přes srdce, touží po tom a velice to ocení. Nenoste k nim svůj stres, raději se naučte si ho zvědomovat a zbavovat se ho.  

Vím, jak je v dnešní době těžké zůstat citlivá. Vyžaduje to velikou odvahu, neustálé udržování vlastních hranic a vracení se do pocitu bezpečí. Citlivost je však základem jaéhokoliv empatického vztahu. 

Můj život s koňmi mě zavedl až ke studiu ukládání stresu v těle. Abychom dokázali lépe pracovat s koňmi, musíme začít u sebe, pak teprve ho dokážeme vnímat u koní. Jedním ze svalů, kde se stres v těle koně nejvíce projevuje je Brachiocephalicus (u člověka tento sval chybí). U koní je tento sval velmi přetížený a je kořenem mnoha problémů. Mám radost, že ve světě se objevuje nová generace majitelů koní, která se opravdu zajímá o nové hodnoty ve vztahu s koněm. Prioritou už pro ně není výkon, ale jak se jejich kůň cítí.

Učí se koním více naslouchat a ctí jejich hodnotu. Toto jsou některé z principů moderního vztahu s koněm, založeném na znalostech neurologie a fungování nervového systému:

 • Vztah je důležitější než výkon.
 • Jde nám o kvalitu našeho propojení a porozumění.
 • Dokáži vnímat a cítit emoce koně.
 • Kůň má vždy právo říct NE.
 • Nikdy nenutíme koně ke spolupráci.
 • Jestliže ho do něčeho nutíme, jdeme proti němu.
 • Podporujeme ho, aby se ve svém těle cítil silný a svobodný.
 • Oceňujeme ho právě takového jaký je v tomto momentě.
 • Základem vztahu je, že se s námi cítí bezpečně.

Koně nám neuvěřitelně pomáhají na cestě k sebepoznání. Jsou naším zrcadlem a dodávají nám odvahu se na věci podívat jinak. Pokud ve vaší přítomnosti kůň nedokáže snížit hlavu a pracovat v relaxovaném stavu, nedůvěřuje vám a necítí se s vámi bezpečně. Poslouchá vás z pozice moci, ale ne důvěry. Ukazuje to na vaši sebedůvěru, na kvalitu vašich vztahů a schopnosti empaticky se propojovat s druhými. Mám pocit, že už skoro nemáme opravdu zdravé a silné koně, kteří s jezdcem s radostí předvádí co to znamená být silný a svobodný kůň.

Připravuji kurz na posílení citlivosti a sebedůvěry jezdce i koně. Není to lehké téma, vyžaduje si uznání míry našich schopností i naučené bezmoci.

Pokud se vás tyto témata dotýkájí, zvu vás na své stránky:

https://corazon-os.cz/ https://masazekoni.cz/

pokud máte zájem dozvědět se, co se aktuálně děje je tu FB – Lenka Corazon

Krásné dny ve větší harmonii pro všechny. Lenka Hnilicová.