Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Sebedůvěra za pomocí koní

Sebedůvěra za pomocí koní

Sobota 29.4.2023

Vnímání vlastních hranic a těla ovlivňuje z velké části i naše sebehodnocení. Pohybová nejistota velmi snižuje naši sebedůvěru. Při pohybu je důležitá nejen intenzita, ale i vnímání a propojení se svým tělem. Koně nás naučí, jak se cítit. Jezdecké umění a koně nás učí rozvaze, sebeovládání, autenticitě i odvaze. Pomáhají nám vnímat vlastní tělo a učí nás ho lépe kontrolovat.

„Čím je tělo slabší, tím více poroučí, čím je silnější, tím více poslouchá.

Čeká nás setkání:

  • se svými hranicemi – toto je základní praxe, na kterou navazují všechny ostatní. Vnější i vnitřní práce na uvědomování si svých hranic, jejich udržení a ochrana. Nalezení bezpečného místa venku i uvnitř..
  • s dechem a smysly (somatické prožívání)- Propojení s dechem. Jak dýcháme, jak se cítíme je základem komunikace (nejen) mezi koněm a člověkem. Klidný dech je obrazem klidného ducha. Více o dechu zde. Ženy vnímají svým tělem, (v těle je tma, nevidíme jen tušíme) co nám tělo a smysly chtějí sdělit. Pomocí dechu, muzikoterapie a somatic movement obrátíme pozornost dovnitř.

Cena: 1200,- (s obědem)

Přihlášení přes google formulář a zaplacení min. zálohy 500,-Kč na účet: 4326386001/5500 – (doplňte prosím název kurzu). Doplatek kurzovného stačí těsně před kurzem na stejný účet. Děkuji

Nabízím také možnost ubytování.