Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

L3

Vítám vás v 3. LEKCI  ,, sebrání“

Jde o psychosomatické cvičení a provádíme je v leže na břichu v poloze plazení.

 Náš nervový systém neustále skenuje a vyhodnocuje naše tělo. Obrazně řečeno by CNS měl střídat dvě polohy jakoby se otevírat a zavírat,,Pulsovat“ – přepínat mezi sympatikusem a parasympatikusem. Bohužel už to tak většinou nedělá, protože je zaseknutý ve stavu ohrožení, máme  tzv. přeaktivovaný sympatikus. Učme se zase pulzovat.

Význam tohoto cvičení:

Spojení se Zemí, posílení a propojení se svým středem a křížovou kostí.

Jelikož emoční centrum leží vedle pohybového, při aktivaci jednoho se spontánně aktivuje i druhé. Pohyb vnímáme pomocí pocitů. Neprožité emoce zůstávají uvězněny v těle a při tomto pomalém cvičení si můžeme dovolit je uvolňovat -pláčem, vztekem, třesením….dovolte si to! Cvičte postupně 1.-5., nepřeskakujte.

Praxe – somatické cvičení:  Dáváme pozornost- energii-sobě.

Doporučuji vytisknout si tuto stránku a cvičit postupně. Není možné dostat se k tomuto sebrání najednou, jde o proces uvolňování, zprůchodňování  a uvědomování si těla. K sebrání ( usebrání) je třeba dozrát a pochopit.

Ležíme na břiše v pozici plazení (z Vojtovy metody) – tato pozice aktivuje vývojově nejstarší část mozku- plazí mozek,(instinkty). Představte si, že máte tekutinové tělo, jste jako vak plný vody. Teď ho budeme naplňovat dechem– svým duchem. Ať se všude otevírá a zavírá – pulzuje. Sledujte, kam dech nemůže, kde je tělo stažené, zablokované, kde to nejde, neproudí. Kde na sebe z venku tlačíme– jsou to bedra, hrudník, krk, ramena…. Kde je tělo zúžené, tam je mi pak úzko. Tam posílám dech do protitlaku, dělám prostor v těle, zvětšuji si objem.  Pak dechem obnovuji energetickou vlnu v těle od nohou až do hlavy. Obnovuji přirozené řetězce pohybu do náznaku rotace. Obnovuji lehkost, vše se děje bez námahy, tělo se hýbe samo. Zapojuji ty nejhlubší svaly podél páteře, jedno očko po druhém.

1. Naučit se dělat pauzu – uvolním veškeré napětí a tlak v těle,  je to důležité pro jakoukoliv činnosti. Koně potřebují jako pochvalu naše vypnutí, klid (absolutní zklidnění bez jakéhokoliv nátlaku- tzv. přepnutí do parasympatikusu).  V poloze plazení aktivujeme plazí (reflexní) část mozku, myšlení ustupuje do pozadí. Jakoby poodstoupíme od aktivity těla a staneme se pozorovatelem: ,,Jsme v akci, ale zmáčkneme pause“- pozorujeme a cítíme, co se v nás děje. (Jakoby zastavím v nakročení.) To se v běžném životě těžko učí, protože jsme zcela ponořeni do činnosti kterou děláme a jsme naučeni odtrhnout se od těla.

2. Procítit uvolnění, dech až na úroveň svých kostí a kostry – v této plazící poloze se vědomě učím vypnout všechny svaly- jeden po druhém a zastavit se. Na úrovni kostí není napětí, to je ve svalech. Cítím někde bolest?  Kde držím zbytečné napětí? Jak dýchám, roztahují se žebra? Jen přes své uvolněné tělo můžeme nacítit změny, které se dějí kolem nás. Dokáži volně hýbat bránicí? Pro lepší uvědomění si můžu dát pásek kolem hrudníku a zvětšovat celý objem hrudi.

3. Aktivovat pánev (křížovou kost) – zvědomím si toto posvátné centrum moudrosti a energie (- po staletí nazývané hara, sídlo kundalíny, šakti,…) a vědomě ji zapojit do pohybu těla. Co je těžší- hlava nebo pánev? Pánev by měla tlačit stejnou vahou do podložky.   Podsazení s nádechem, s výdechem uvolnění. (případně naopak). Umím aktivovat psoas?  Nezatínám zadek, ale psoas. Zapojuji páteřní svaly- core , abych všechny pohyby vykonávala s lehkostí a co nejmenší námahou. Vnímám pocit zakořenění, opření se o pánev. Na jednom konci se páteř opře do země, aby se na druhém konci mohla hlava zvednout. Uvolňuji zádové svaly, zkracuji břišní, tvořím oblouk, kdy srdce je nejvýše od země. Obnovuji své spojení se Zemí přes pánev.

Žijeme v hlavě, přitom zvláště pro ženy je pánev zásadní. Procítění znamená pochopení. Přes toto centrum komunikujeme s koněm, pouze pokud jsme s ním spojené.  Přirovnala bych ho k vysokému stupni sebrání u koně, které vychází z podsazení pánve.  Princip je tedy stejný.

4. Pocit propojení v celém těle – tzv. tekutinové tělo. Propojit pravou a levou polovinu těla, (mužskou a ženskou část) podpořit jejich spolupráci a návaznost v pohybu. Propojuji se s páteří a centrálním nervovým kanálem. Vnímám, že tělo je jako kanál, kterým proudí energie. Zatlačím do podložky postupně od palce u nohy, přes koleno pánev loket, ruku a nakonec mírně otočím hlavu. Energie putuje ve vlnách, zkuste prožít energii- vlnu v těle.

5. Přesunutí těžiště do pánve – protažení hlavy mezi rameny – vnímám páteřní kanál, – trubku, kterou proudí životní energie- šakti. Učím se zvednout hlavu a co nejpomaleji ji otáčet napravo i nalevo. Špička nosu při tom jezdí po podložce. Vše s co nejmenším napětím.  Vnímáme přitom, kde v těle vzniká napětí a to se snažím pomocí dechu uvolnit. Mám pocit, jako by se už tělo plazilo kupředu.

!!! Relaxující poloha:  kdykoliv cítíme zvětšující míru nervozity či nepohodlídochází k tzv. ,, Přetížení systému“, při kterém se odpojí části nervové soustavy.  Proto vždy střídáme polohu plazení  s relaxující polohou –  kdy držíme hlavu v dlaních nebo můžeme přejít i do polohy dítěte. Pro náš nervový systém jsou to bezpečné polohy, při kterých se snižuje napětí!!!

Video lekce zde:

Sebrání tvoří lehkost, ladnost, prostupnost i balanc v těle: