Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Energetická centra pánve

 

Z energetického pohledu je pánev generátorem sexuální (životní) energie a centrem blaženosti.

V dnešní době  existují již vědecké pohledy na Bio- energetickou oblast lidského těla.

V těle máme sedm hlavních energetických centrech – čaker.

Zaměřuji se pouze na první dvě čakry, týkající se bezprostředně pánve.

1. Energetické centrum –  1. čakra symbolizuje sebelásku.   

             Já převládá nad my. Jsem součástí rodu, lidstva, Země… propojení  s realitou. Jsou v nÍ uložené vzpomínky od početí až do 6 let.

Témata, které ovlivňuje:

 • V emocionální oblasti obsahuje témata: rodiny, jistoty, bezpečí, schopnosti cítit se jako doma, schopnosti bránit se.  Také hojnost, věrnost, ctnost. Schopnost rozlišovat dobré a zlé. Vědomí, že nejsme odděleni od Boha.
 • Instinkt – přežití a rozmnožování
 • Žlázy – vaječníky a varlata sídlo– sexuální energie (kundalini) = životní energie.
 • Sídlí v oblasti kostrče a směřuje do země
 • Strachy –  zaznamenává prvotní trauma – oddělení od jednoty – porod.  (Také traumata minulých životů.)
 • Negativní aspekty – stažení,odpojení od Matky Země, hromadění, dominance, násilí, chronická únava, pocit opuštění, osamocení. Ponoření do hmoty a uspokojování smyslů (v dnešní době např. shoping). Pocit nedostatku, chudoby, lpění na majetku, lakoty a lhostejnosti.

Moje zkušenost při práci s koňmi a ženami mě vede k zamyšlení, proč se ženy utíkají ke koním, co si léčí. Zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Jaké  vztahy mi berou energii a neprospívají mi?
 • Kde pramení mé zdroje nespokojenosti ve vztazích?
 • Čím si blokuji sílu ke změnám?
 • Které věci mě už neuspokojují a mám je pustit či opustit?  Např. žijeme- li v neuspokojivé situaci, můžeme po nějakou dobu ctít požadavky rodiny a  potlačovat své emoce. V určitém okamžiku však máme situaci začít řešit a měnit.
 • Jsem opravdu ochotna se změnit a začít být věrna sama soběVěrnost sobě, kterou po nás koně přímo vyžadují, je výrazná ctnost a její zachování vyvolává v rodinném systému pozdvižení. ( Např. když vdaná žena chce být věrná sama sobě,  může si uvědomit, že už nechce žít v disharmonickém manželství …)
 • Jsem připravena přijímat osobní sílu a odpovědnost?  Může se totiž lehce stát, že po přijetí osobní odpovědnosti začneme vnímat rodové vzorce, křivdy, ublížení, kletby …. rodu a jsme schopni  vlastní volby. Schopnost rozhodnutí je síla, která proměňuje slova v činy. Tato možnost volby zaručuje, že nemůžeme utéct sami před sebou! Toto je Boží spravedlnost.

2. Energetické centrum – 2. čakra je oblastí partnerství a vztahů. 

 Je centrem emocí a tvořivého projevu. Transformuje emocionální energie nervového systému. Ctí čestné  jednání  a lásku k druhým.

Formuje se v období mezi 6. – 12. rokem života….Vycházíme z rodiny (kmene) a objevujeme jiné vztahy. Pomáhá zpracovávat negativní emoce (vztek, strach) a vyloučit je první čakrou do země. Je – li nefunkční, negativní emoce se v nás usazují a pomalu nás zatěžují.

 • Umístění – od pupku směrem dovnitř do břicha.
 • Spojení s fyzickým tělem – pohlavní orgány, tlusté střevo, kyčle, močový měchýř.
 • Je spojena se živlem Vody, ovládá tělesné tekutiny. Najdeme-li spojení s pohybem vody v těle, spojíme se zároveň s pohybem vody v přírodě. Proměnlivost vody nám pomáhá vnímat emoce a tvořit ze svého nejhlubšího nitra. Emoce jsou zdrojem hlubokých prožitků bohatosti a barev života. Našim úkolem je naučit se rozpoznávat své emoce, být s nimi ve spojení.
 • Negativní projev: strach ze ztráty kontroly, závislosti či odpuštění.
 • Témata, která ovlivňuje:
 • Sebe hodnota, sebeúcta, osobní prostor a hranice…
 • Pomáhá nám vytvářet osobní identitu, zdravé hranice. Zjišťujeme svou sílu vůči sexu, penězům, návykovým látkám. My  versus svět. Samostatnost, soběstačnost, ne – závislost.
 • Zdravé NE, NE DĚKUJI.
 • Strachy- ze ztráty kontroly, závislostí, zrady, opuštění, vyloučení.
 • Pomáhá nám- přežít fyzicky i finančně. Vzbouřit se a začít nový život a činit osobní rozhodnutí.
 • Instinkt- bojuj nebo uteč.
 • Učí nás:-jednat s ostatními, tvořit svazky s lidmi, kteří podporují náš vývoj a vzdát se vztahů, které mu brání.
 • Vazby a projekce-jakmile svůj stín projektujeme na jiného člověka, nejsme schopni se ze vztahu vymanit, protože je součástí nás samých. Jsme – li schopni jej spatřit a přijmout jako naši součást, dokážeme se odpoutat…. Vzdej se vnější odezvy na svou bolest – uvědom si ji v sobě, plně ji prožij a nech ji projít do středu Země.

Ze zkušenosti vím, že jakmile se začne jezdit na koni více s pohybem pánve, začnou se tato výše uvedená témata otevírat.


Každá bytost vyzařuje dnes už měřitelnou  energii.  Připojuji různá zobrazení elektromagnetického pole člověka.