Horse Spirit
  • +420 603 194 700
  • info@masazekoni.cz

Psychosomatika

Psychosomatika           
 PSYCHÉ  =  DUŠE    +   SOMA  =  TĚLO.  
Nepotřebujeme terapeuta, potřebujeme se naučit, jak se spojovat sama se sebou – se svým tělem.

 

 Je důležité vědět, že přes tělo můžeme měnit psychiku (myšlení, chování, jednání, prožívání) a přes psychiku můžeme  měnit tělo. !! 

Všechny nemoci přichází z nějakého důvodu – mají nás na něco upozornit, aby jsme něco pochopili, přijali a změnili. Nemoc je jen informace, která vzniká nejprve na energetické rovině (mysl, duše) v její poslední fázi je projevena na fyzickém těle. Tato informace je zpětná vazba naší duše, která se projevuje přes fyzické tělo v podobě zdravotních obtíží, nebo ne – moci. Všechny buňky v našem těle reagují na každou emoci i myšlenku.  Upravte si tyto informace i pro svého koně.

Důvodem psychosomatických potíží a nemoci můžou být např. konflikty ve vztazích, potlačovaní emocí, naše vnitřní přesvědčení, podvědomé bloky a traumata, nedostatek lásky a pozornosti, pracovní problémy, stres a mnoho dalšího…

Nemoci lze opravdu vyléčit jediným způsobem a to tak, že léčíme všechny tři složky našeho bytí. Vše ostatní vede jen k částečnému přeléčení, potlačení, nebo uspání nemoci, odstranění symptomu a projevu nemocí. Pokud se neléčíme na více úrovních našeho bytí, tak se nám budou nemoci vracet zpět jako zrcadlo našeho vědomí a duše. Zdraví znamená, že jsou všechny 3 složky fyzická, mentální, a duševní ve vzájemné rovnováze, pokud dochází k jakémukoliv porušení rovnováhy byť jen v jedné složce člověk se stává nemocným aniž by si to třeba vědomě uvědomoval. Tělo nemůže být zdravé, když je nemocný duch, nebo mysl! Skutečná příčina nemoci je vždy spojena s naši mysli, emocemi a je zakořeněna v naší hlavě.

Řešení nemocí jen na fyzické úrovní je jen 1/3 problému a nikdy nevede ke skutečnému vyléčení. Jde o určitou formu byznysu. Farmaceutický průmysl a zdravotnictví je toho čirým důkazem. Psychosomatika je cesta k uzdravení, protože jde o propojení jednoho velkého celku a komplexního přístupu k pacientovi.

Existuje už mnoho somatických terapii, které pomáhají měnit chování lidí i zvířat:

Feldenkraisova metoda mění napětí a vzorce v těle ( postoj, pohyb,dech)  tím se dá měnit i psychiku.  Když zlepšíme vnímání a propojení jednotlivých částí těla, získáme větší sebeuvědomění, můžeme integrovat nové pohybové vzorce, odstranit bolest i špatné životní vzorce. Tato cvičení používám pro uvolnění jezdce.

Somatická terapie  –  je proces, v němž se učíme nejen cítit své tělo, ale také cítit svým tělem a celou svou bytostí. Tělo je rezervoárem všech našich životních zkušeností. Každá naše zkušenost je obtisknuta do buněčné paměti těla a žitá v hlubinách našeho tělesného prožívání, stejně jako v našich gestech, pohybech, postojích…

Abychom mohli kontaktovat svůj léčivý proces, potřebujeme nejdříve přijít do kontaktu se svým tělem…..   http://www.ladakoprivova.info/somaticka-terapie/

Somatic experiencing – podle Petera A. Lewina  na léčení traumatu (PTSD)

 

 
Povídání a praktické cvičení dýchání podle Wima Hofa:
 

  • Zavolejte : +420 603 194 700
  • Napište :info@masazekoni.cz
  • Přijeďte : Trasa do Naše Umístění
Moje cesta s koňmi:

Kolem světa aneb jak jsem se naučila nebát se a žít své sny Pokračovaní...

Jak jsem získala pozemek a začala chovat koně v Česku. Pokračovaní...

Fotografie
Fotografie
Sociální sítě