qqqq
Horse Spirit
  • +420 603 194 700
  • info@masazekoni.cz

HORSE SPIRIT


Způsob práce s koňmi, kterou předávám, jsem si dovolila nazvat ,,VĚDOMÁ PRÁCE S KOŃMI „ – učíme se vnímat sami sebe na úrovni fyzické, emocionální a spirituální

– po letech práce s koňmi a lidmi, jsem začala propojovat odborné znalosti s citem a intuicí (vyšším vedením). Myslím, na to co dělám a zároveň vnímám své tělo a pocity.
Zdá se to jednoduché, bohužel naše pocity jsme se už v dětství museli naučit potlačovat. Stali jsme se tak necitliví a nedůvěřiví k tomu, co cítíme a prožíváme. Tím, že se ( za pomocí koně) naučíme obrátit dovnitř sebe navyšujeme naše vědomí, máme větší možnost se rozvinout a získat nové schopnosti. Principy ,,vědomé práce“ s koňmi mi pomohly zorientovat se v životě. Jakmile jsem se naučila používat tyto principy u koní, začala jsem je používat i u sebe. Začala jsem víc cítit, vážit si sama sebe. Začala jsem vnímat své hranice a chránit je. Postupnou změnou přístupu ke koním jsem přirozeně začala měnit i přístup sama k sobě. Jsem si více vědoma svých fyzických omezení, strachů i nedostatků, které dokážu přijímat a mám chuť pracovat na svém rozvoji. Vím, že moje omezení vytvářejí omezení na koni i pro můj život.PRINCIPY VĚDOMÉ PRÁCE jsem pro zjednodušení rozdělila na 4 hlavní pilíře: ( jsou stejné pro koně i pro člověka)
Uvolnění – Důvěra – Narovnání se – Sebrání (podsazení)

UVOLNĚNÍ

Svým uvolněným postojem uvolním koně. Jestliže nejsem uvolněná, kůň se v mojí přítomnosti nemůže uvolnit. Všichni mistři, (v jakémkoliv oboru) jsou uvolnění – protože znají své hranice. Uvolnění znamená mám se ráda, pluji na své vlně. Je to stav jako např. po masáži, kraniosakrální, nebo jiné uvolňující terapii či rozjímání, kdy naše vědomí pluje prostorem a je schopno opravdu vnímat věci kolem (mysl nic nehodnotí). Přestáváte tlačit realitu svým směrem a dokážete ji přijímat takovou, jaká je a učit se z ní. Abyste tento stav zažili, je dobré si zajít občas na masáž, ponořit se do svého vnitřního prostoru, věnovat sám sobě čas. V tomto stavu se naučíte koně opravdu vnímat – přes sebe , obrátit se dovnitř. Odborněji tzn. – lépe se napojit na svůj limbický systém (emoce). Koně jej u člověka velice dobře vnímají. Limbické systémy všech savců jsou velmi podobné. Ovlivňují naše dýchání, napětí svalů, rytmus srdce, atp.Upozornění: Při opravdovém uvolňování začnou vyplouvat na povrch vaše obavy a strachy. Je důležité být na ně připraven a začít je zpracovávat. Většinou se váží k dětství, kdy jsme neměli šanci je řešit. (To, že se bojíte koně, může znamenat, že se bojíte např. autority, síly, rychlosti, nedorozumění, odmítnutí.Jeden ze způsobů, jak se naučit vnímat uvolnění, je učit se masírovat a jít na masáž. Proto jsme pro vás natočili video masáží koní.

Abychom se dokázali uvolnit, musíme se cítit bezpečně. Pro získání tohoto pocitu si musíme uvědomovat své:
Hranice (naše osobní bublina) Naše hranice jsou neustále překračovány, proto je skoro nevnímáme. Díky koním si je můžeme znovu uvědomovat. Když se naučíte vnímat a respektovat prostor, který váš kůň potřebuje, bude se učit velmi rychle a vy s ním.– jsou vyjádřením osobního prostoru: – kde se cítíme bezpečně, kde jsme spojeni se sebou a můžeme vnímat ostatní. Nestačí je určit, musí se stále udržovat. Stále se mění a vyvíjí – podle naší sebedůvěry a citlivosti. Když jsou moc pevné, způsobují izolaci. (Ohrada je hranice.) – jsou vyjádřením respektu a bezpečí. Jsou vnitřní i vnější. Pro získání a udržování hranic je důležité vědomí vlastního těla. Každý má jiné potřeby pro svůj prostor. Zvířata je řeší každý den, stejně jako my. Prostor je místo, kde začíná vztah.