Horse Spirit
  • +420 603 194 700
  • info@masazekoni.cz

CNS

Koně nás čtou podle naší – Centrální nervové soustavy (CNS)

CNS –  neovládáme myšlením, je to autonomní systém.

Svou staženost a strachy přenášíme na koně. Kolik toho nosíme ve svém těle, co necítíme

Vstupujeme do něj pouze přes :

smysly (chuť, čich, hmat, sluch , zrak)

emoce, pocity

představivost – image

Při troše zjednodušení se dá říci, že ve skutečnosti máme mozky tři:

plazí mozek (amygdala)-přežití

savčí mozek (limbický systém)- EQ

lidský mozek (neokortex) – IQ

Každá z nich je jinak specializována, přičemž od opic a jiných savců se lišíme hlavně vývojově nejmladší vrstvou, šedou kůrou mozkovou (neokortex).

Je třeba si připomenout, jak  fungují naše systémy:

Naše základní reakce na ohrožení řídí savčí, resp. emoční mozek. Na rozdíl od počítačů je v našem mozku rychlejší vývojově nejstarší část- plazí mozek- neboť plní funkci přežití. Z toho důvodu neustále pracuje a na impulzy, které vyhodnotí jako ohrožující, reaguje okamžitě (v pikosekundách!) a bez velkého přemýšlení. Ve chvílích „ poplachu“ přebírá řízení amygdala.  Myšlení (neokortex) je potlačen, amygdala přebírá kontrolu nad naším jednáním. Můžeme pak mluvit o emočním přestřelení či amygdalickém únosu.

Amgydala je sídlem emoční paměti (uchovává vzpomínky na citové zabarvení zážitků). Pozorně také zkoumá vjemy ze smyslových orgánů a srovnává to, co se děje teď, se zkušenostmi z minula. Dělá to však asociativně. To znamená, že je‑li jeden klíčový prvek současné situace podobný zážitku v minulosti, amygdala jej zaregistruje a aktivuje se dříve, než je oprávněnost takového poplachu potvrzena. Navíc je určena k tomu, aby na jakoukoliv situaci reagovala tak, jako by šlo o život. Což v případě, kdy vás kritizuje šéf, většinou nejde; dnešní hrozby jsou tedy spíše symbolické, reakce však nikoliv.

Každý z nás má do nějaké míry zranění- trauma (prožitek nedostatku; jistoty, že moje potřeba bude naplněna) na jednom ze základních životních instinktů (sil odpovědných za naplnění našich potřeb): sebezáchovném, vztahovém nebo sociálním. Je dobré si uvědomit, že ani jeden není lepší nebo horší než druhý. Čím silnější či základnější potřeba byla ohrožena, tím silnější je amygdalická reakce. Na situace, ve kterých jsme byli pohlceni emocemi si odpovězte: jaká moje potřeba byla ohrožena? Proč jsem reagoval tak silně, mnohdy neadekvátně reálné situaci?

Dalo by se říct, že v reakci na ohrožení prvně zmrzneme a teprve pak volíme aktivní strategii – boj nebo útěk. V živočišné říši je mnoho takových příkladů: pohyb poutá pozornost. Když v cirkuse vstoupí do manéže lev, lidé v prvních řadách instinktivně ztuhnou. Potíž nastává, když tuto přirozenou reakci poté neuvolníme, ale neseme si ji s sebou. Podle  P. Levina může dokonce jít o jednu z důležitých příčin posttraumatické stresové poruchy.

Jak  zvládat své emoce a strachy?

Díky sebeuvědomění (či vědomé pozornosti),  ta je nezbytným předpokladem pro konstruktivní zvládání emocí. Aktivujeme‑li svou vědomou pozornost, aktivujeme i levý prefrontální lalok, který má schopnost tlumit reakce amygdaly. Jde však o kontrainstinktivní aktivitu, nejsme přitom ve své kůži (podobně, jako když náhle měníme zaběhnuté vzorce párové komunikace nebo životní styl).

Zkušeností a praxí je možné dosáhnout zajímavých výsledků. Kde jsem dříve bezmyšlenkovitě mlátil do stolu, křičel a bouchal dveřmi, nyní vnímám, jak se ve mně vzdouvá energie zlosti, jak bych to tam nejraději všechno rozmlátil, a přesto to neudělám.

Za pomoci vědomé pozornosti – například na dech – mou reakci zklidnit a uvolnit. Nebo v případě, že mám tendenci emoce potlačovat, tak jim mohu dát prostor a konstruktivně je zpracovat….Jde o obecné principy, které je pak třeba individuálně přizpůsobit každému člověku na míru na jeho situaci. A to už je záležitost střednědobého terapeutického doprovázení.

 


Koně jsou napojeni na náš CNS (centrální nervový systém)  a přes něj s námi komunikují.

Koně se využívají také při léčení traumatu. Dokáží nás vtáhnout znovu do pocitu bezpečí a přítomnosti. Přizpůsobujeme svůj stav svému okolí. Náš vztah ke zvířatům ukazuje hodně o našem vztahu k lidem, k sobě.

budeme se učit jak se s ním spojit, obrovsky vám to pomůže  při práci s koněm.

Naše mícha – naše propojení: